Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami (zdjęcia)

W sali konferencyjnej Starostwa odbyło się podpisanie umów na realizację zadań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami,realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Każdego roku powiat ostrowiecki zachęca poprzez PCPR do likwidowania barier architektonicznych, czy transportowych w celu ułatwienia dostępności do instytucji publicznych i poprawy komfortu życia osobom z dysfunkcjami.  Jak informowała Joanna Pikus, dyrektor PCPR w ramach Programu złożono 7 wystąpień i 1 wniosek. W efekcie umowy dotyczą 6 wystąpień i 1 wniosku, gdyż na etapie składania dokumentacji jeden z beneficjentów zrezygnował z zakupu busa. Umowy, które z przedstawicielami samorządów i stowarzyszeń podpisali starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Julity Szewczyk dotyczą: budowy podjazdu dla Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie, zakupu busów na potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnościami  w gminie Bodzechów,  Waśniów i Bałtów oraz zakupu autobusu dla Stowarzyszenia „Zintegrowani” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także wymiany drzwi wejściowych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Razem”. Wniosek o wartości 858.473,27 złotych złożył powiat ostrowiecki na budowę i montaż windy w II LO im. J. Chreptowicza na potrzeby uczniów, uzyskując maksymalne dofinansowanie w wysokości 165.000,000 złotych.

Zarząd powiatu podpisał umowy z beneficjentami reprezentowanymi przez: burmistrz Ćmielowa Joannę Suskę, sekretarz gminy Bodzechów Małgorzatę Sobieraj, wójta gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, wójta gminy Bałtów Huberta Żądło, kierownik WTZ „Zintegrowani” Barbarę Jakubowską oraz Annę Kolasę sekretarza Stowarzyszenia „Razem”. Gmina Ćmielów na wykonanie podjazdu otrzymała dofinansowanie w wysokości 34.887,34 złotych na projekt o wartości 63.431,52. Gmina Bodzechów z kosztem zakupu 193.723,00 złotych otrzymała dofinansowanie w wysokości 135.000,00 złotych. Gmina Waśniów na zakup busa otrzymała 110.000,00 złotych, stanowiące 85 procent dofinansowania kwoty 184.143,30 złotych. Gmina Bałtów z projektem zakupu na kwotę 181.566,00 złotych, otrzymała 135.000,00 złotych. Szacowany zakup autobusu na 20 osób dla WTZ „Zintegrowani” to 394.353,00, dofinansowanie 330.000,00  złotych.. Koszt projektu WTZ „Razem”,  to 28.507,82 złotych, z dofinansowaniem 22.806,26 złotych.

-Każdego roku występujemy do różnych programów, by pozyskać dofinansowanie dla zadań ważnych dla mieszkańców.  To kolejna edycja, w której ułatwiamy codzienne życie osobom niepełnosprawnym poprzez dostępność do urzędów, innych instytucji, transport, czy poprawę warunków pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W tej edycji to wnioski na ponad 766 tysięcy. Dziękuję samorządom i stowarzyszeniom za współdziałanie na rzecz spełniania oczekiwań mieszkańców powiatu ostrowieckiego – mówi Marzena Dębniak starosta ostrowiecki.        

 Realizacja zadań nastąpi w tym roku.           

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *