Milion złotych na renowację zabytków w gminie Waśniów

Dobrą informację mieszkańcom gminy Waśniów przekazał wójt Krzysztof Gajewski – cztery wnioski złożone przez gminę do rządowego programu odbudowy zabytków, zostały pozytywnie zaopiniowane i otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Renowacja obejmuje cztery świątynie, wpisane do Rejestru Zabytków. To renowacja  kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego na Górze Witosławskiej – 250 tysięcy, kościoła pw. św. Wojciecha w Mominie – 250 tysięcy, renowacja części muru przy romańskim kościele w Grzegorzowicach – 250 tysięcy oraz renowacja kościoła pw. św. Piotr i Pawła w Waśniowie – 250 tysięcy. Jak przyznaje wójt Krzysztof Gajewski, przed sporządzeniem wniosków zorganizował spotkania z udziałem księdza dziekana Ryszarda Koneckiego oraz Roberta Książka,  przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace będą realizowane na przełomie 2023 i 2024 roku.

W celu wykonania prac w tych obiektach oraz zachowania wartości religijno – kulturowych niezbędne było pozyskanie tych środków zewnętrznych, gdyż parafie  nie udźwignęłyby tak dużego obciążenia finansowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *