Narodowe Czytanie w szkołach

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, cała społeczność szkół na terenie gminy Wasniów włączyła się aktywnie w dwunasta już edycję Narodowego Czytania. Tym razem było to „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie powieść w kację czyatnia zaanagażowali się uczniowie i nauczyciele wraz z dyrektor Mirosławą Nowacką. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą autorki powieści „Nad Niemnem”, przygotowaną przez uczennicę klasy VII – Martynę Dziubińską. Fragmenty lektury czytali uczniowie: Bartłomiej Mandziak, Zuzanna Kotkowska, Ksawery Nowak, Maja Kowalska, Magdalena Paluch, Marcin Tokarski i Jakub Kłusek. Za koncepcję artystyczną wydarzenia odpowiedzialne były nauczycielki: Małgorzata Cichacka i Milena Żelazowska, które dokonały krótkiego wprowadzenia w klimat epoki pozytywizmu oraz omówiły kwestie poruszane w lekturze. Przypomniały także, jaki wpływ miało powstanie styczniowe na ówczesną literaturę. Narodowe Czytanie stało się okazją, by uczniowie docenili jego wartość, a także spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. Podobny klimat miało Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Mominie, gdzie powieść prezentowali uczniowie klas IV -VIII.
Natomiast fragmenty najpopularniejszej powieści E. Orzeszkowej w PSP w Waśnioiwie, czytali przedstawiciele środowiska lokalnego: przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera, sekretarz gminy Joanna Zajączkowska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Barbara Kozłowska, przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Małgorzata Nieckarz-Zapała, przedstawicielka Rady Rodziców Joanna Nowacka oraz dyrektor szkoły Beata Cebula.Interpretacyjne talenty zaproszonych gości podziwiała licznie zgromadzona szkolna społeczność. Lekturze towarzyszyła nastrojowa muzyka, a ilustracją do wybranych cytatów były fragmenty ekranizacji tego ponadczasowego dzieła. Na szkolnej scenie nawiązującej scenografią do realiów epoki pojawiła się także Eliza Orzeszkowa (Emilia Budzisz), która komentowała i wyjaśniała przeczytane fragmenty. Koordynatorkami przedsięwzięcia były nauczycielki: Iwona Cichońska, Maria Kurek, Karolina Grzesik – Olech i Katarzyna Ziejewska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *