Nowe drogi powiatowe cieszą mieszkańców gminy Ćmielów

Niemalże ostatni kwartał ubiegłego roku to czas intensywnych prac drogowych w gminie Ćmielów. Prawdziwym wyzwaniem dla wykonawcy był oddany do użytku przed końcem roku, 825-metrowy odcinek drogi w miejscowości Brzóstowa, na którego realizację firma „Budromost” miała zaledwie miesiąc czasu. Krótki okres rozliczenia i wykonania zadania, był uwarunkowany zapisem rządowym, dotyczącym pozyskania środków z tzw. „funduszu powodziowego”, który musiał być wykorzystany w roku powstania szkody. Jednak wykonawca, pomimo trudnych warunków pogodowych, doskonale poradził sobie z inwestycją i mieszkańcy już z końcem grudnia ubiegłego roku mogli korzystać z nowej nawierzchni. Jak przyznaje Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, to bardzo ważny odcinek, stanowiący niejako „kręgosłup” miejscowości Brzóstowa, z dużym natężeniem ruchu, również z uwagi na istniejącą tu szkołę. O poprawę warunków na tym odcinku, ze względu na jej zły stan techniczny, upominali się także miejscowy radny Piotr Małek i sołtys miejscowości Michał Bajerczak. Dziś nowa droga nie tylko wygląda imponująco, ale przede wszystkim umożliwia bezpieczne poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym. Wartość zadania to 2,6 mln złotych, przy 80 procentowym dofinansowaniu i wkładzie własnym – po 261 tysięcy, pokrytym z budżetów powiatu i gminy Ćmielów. Warto dodać, że również w ubiegłym roku powiat ostrowiecki wykonał chodnik wzdłuż tejże drogi o długości 120 metrów, z barierkami zabezpieczającymi rów melioracyjny, aby poprawić bezpieczeństwo dzieciom w drodze do szkoły.

Z nowej drogi asfaltowej o długości około 1 kilometra korzystają także mieszkańcy na odcinku pomiędzy miejscowościami Borownią, a Śródborzem. To także ważny odcinek, przebiegający przez teren leśny, lecz łączący powiat ostrowiecki z powiatem opatowskim.

-Wskazywałem ogromną potrzebę realizacji tego zadania, gdyż odcinek ten łączy gminę Ćmielów z gminą Ożarów, a więc dwa powiaty. Jest to częsta droga mieszkańców do pracy. Jeszcze do niedawna była to droga szutrowa, którą poprawialiśmy kruszywem, lecz efekt był krótkotrwały. Prośbą mieszkańców było wykonanie tego odcinka w standardzie asfaltowym. Cieszy mnie, że tak się stało i dziś mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznego przejazdu – dodaje Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Wartość zadania to blisko 800 tysięcy, z czego 60 procent to dotacja Lasów Państwowych, pozostałe 40 procent to wkład własny budżetów gminy Ćmielów i powiatu ostrowieckiego.

W drugiej połowie ubiegłego roku udało się także rozwiązać odwieczny problem drogowy mieszkańców Przeuszyna, którzy nie tylko od wielu lat borykali się z kłopotem złej nawierzchni, ale także z wodami opadowymi, które spływały na pobliskie posesje, uniemożliwiając korzystanie z przejść oraz tworząc niebezpieczne koleiny. Zdesperowani mieszkańcy problem ten zgłaszali również do naszej redakcji. O remont drogi upominał się również miejscowy radny Andrzej Bonarek. To także ważny odcinek drogi, graniczący z powiatem opatowskim i zapewniający dojazd mieszkańców do pracy. W ramach zadania wykonano 335 metrowy odcinek wraz z chodnikiem, z którego bezpiecznie korzystają mieszkańcy oraz wyremontowano przepust przebiegający pod drogą i zamontowano barierki zabezpieczające. Koszt zadania to 753 tysiące, które w wysokości po 376 tysięcy pokryły oba samorządy.

Miniony rok był bardzo dobrym czasem pod względem inwestycji w powiatową infrastrukturę drogową gminy Ćmielów. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z nowych, bezpiecznych nawierzchni, poprawiających jakość ich życia.

Mariusz Pasternak przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego: Cieszę się, że moje starania przełożyły się na konkretny efekt, jakim są nowe drogi, z których bezpiecznie korzystają już mieszkańcy gminy Ćmielów. Dziękuję samorządowi gminy, pani staroście, zarządowi powiatu oraz radnym Rady Powiatu za jednomyślność w przyjmowaniu uchwał i zrozumienie potrzeb mieszkańców mojej gminy. Wiem też, że tych potrzeb jest znacznie więcej i z pewnością nie ustanę w działaniach zmierzających do ich kompleksowego sfinalizowania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *