Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Bodzechów. Nie zmienia się wysokość opłaty za śmieci.

Choć termin płatności pierwszej raty za śmieci mija dopiero 15 lutego, już teraz informujemy, że pozostaje ona bez zmian, czyli miesięcznie 19,50 zł za osobę. Dlatego podobnie jak w roku poprzednim nie będą wysyłane blankiety wpłat za odpady.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i numery indywidualne kont bankowych pozostają be zmian.

Opłatę uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • 15 luty (za styczeń, luty),

  • 15 kwiecień (za marzec, kwiecień),

  • 15 czerwca (za maj, czerwiec),

  • 15 sierpień ( za lipiec, sierpień),

  • 15 październik (za wrzesień, październik),

  • 15 grudzień ( za listopad, grudzień)

Wpłat można dokonywać w szczególności w kasie urzędu lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

W przypadku wpłat dokonywanych w kasie urzędu nie ma potrzeby posiadania blankietów.

W razie konieczności istnieje możliwość uzyskania gotowych blankietów wpłat po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Bodzechów w pokoju nr 1 i nr 5 lub pod nr tel. 41 265 38 38 wew. 57 i wew. 35, gdzie udzielane są wszelkie informacji w zakresie naliczania i wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Dlatego też każda zmiana związana z liczbą osób, ma wpływ na wysokość tej opłaty oraz konieczność ponownego wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Bodzechów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *