Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla naszych samorządów

150 kilometrów nowych dróg powstanie w województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda Józef Bryk podpisał umowy z samorządami: gminami i powiatami.
Pieniądze można było otrzymać m.in. na budowę, przebudowę bądź remont dróg lub mostów w ciągu tych dróg. Jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać maksymalnie 80 procent dofinansowania do danego zadania.
– Jest to ważny element naszej wzajemnej współpracy, która służy naszym mieszkańcom, naszej społeczności. Zachęcam państwa do kontaktów z administracją rządową – mówił wojewoda Józef Bryk witając samorządowców w urzędzie wojewódzkim.

W ramach tego naboru łącznie zaplanowano podpisanie 174 umów: 128 z gminami, a 46 z powiatami. Z dofinansowania skorzystały 73 samorządy (61 gmin i 12 powiatów). W ramach całego tegorocznego naboru trafiły do nich 242,71 mln zł, z czego 145,63 mln zł do gmin, a 97,08 mln zł do powiatów. Dofinansowaniem objęto 150 km dróg w województwie świętokrzyskim.

Najwięksi beneficjenci wśród gmin:
– Gmina Starachowice – 6 inwestycji na kwotę 8 804 557 zł;
– Gmina Chęciny – 4 inwestycje na kwotę 5 587 168 zł;
– Gmina Morawica – 6 inwestycji na kwotę 3 955 538 zł;
– Gmina Pińczów – 4 inwestycje na kwotę 2 759 463 zł.

Najwięksi beneficjenci wśród powiatów:
– Powiat Kielecki – 7 inwestycji na kwotę 18 192 703 zł;
– Powiat Pińczowski – 7 inwestycji na kwotę 5 829 697 zł;
– Powiat Staszowski – 7 inwestycji na kwotę 9 997 932 zł.

Największe inwestycje gminne:
– Gmina Nowa Słupia – Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T – ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi – łączne dofinansowanie – 6 845 817 zł (zadanie jednoroczne);
– Gmina Kunów – Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie – łączne dofinansowanie 6 187 947 zł (zadanie jednoroczne);
– Gmina Busko – Zdrój – Rozbudowa ul. Ogrodowej nr 314097T w Busku-Zdroju wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – łączne dofinansowanie 5 089 219 zł, przy czym w 2024r. – 508.922 zł, w 2025r. – 3.562.453 zł i w 2026r. – 1.017.844 zł (zadanie wieloletnie)

Największe inwestycje powiatowe:
– Powiat Włoszczowski – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca – łączne dofinansowanie 10 079 989 zł (zadanie jednoroczne);
– Powiat Skarżyski – Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą – łączne dofinansowanie 9 444 638 zł, przy czym w 2024r. – 4.722.319 zł i w 2025r. – 4.722.319 zł (zadanie wieloletnie);
– Powiat Ostrowiecki – Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina – łączne dofinansowanie 6 873 165 zł (zadanie jednoroczne).

W Kunowie będzie rozbudowywana ulica Ogrodowa w Kunowie. Wartość tej inwestycji wyniesie 7 734 933,87 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku. Przebudowywana będzie również ulica Partyzantów. Wartość inwestycji sięga 4 406 036,61 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3 524 829 zł. Ta inwestycja także będzie finansowana w 2024 roku.

Na realizację projektów drogowych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała środki na pięć inwestycji w wysokości 16 645 272 złotych. W ramach dofinansowania zaplanowano:

*Budowę i rozbudowę drogi gminnej ulicy Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Las Rzeczki do skrzyżowania z ulicą lłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim – łączne dofinasowanie 9 016 069 złotych, przy czym w roku 2024 – 3.743.836 złotych a w roku 2025 – 5.272.233 złotych.

*Remont drogi gminnej ulicy Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość inwestycji 2 479 152,33 złotych, dofinansowanie 80 procent – 1 983 321 złotych. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

*Przebudowę drogi gminnej, ul. Wroniej na odcinku od ulicy Chrzanowskiego do ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość inwestycji 1 378 469,49 złotych, dofinansowanie 80 procent – 1 102 775 złotych. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

*Przebudowę drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość inwestycji 4 379 991,18 złotych, dofinansowanie 80 procent – 3 503 992 złotych. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

*Przebudowę drogi gminnej, ulicy Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość inwestycji 1 298 894,78 złotych, dofinansowanie 80 procent – 1 039 115 złotych. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

Na wysokim miejscu na liście rezerwowej z szansami na dofinansowanie znalazły się ponadto zadania:

*Rozbudowa drogi gminnej ul. Miodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość inwestycji 5 165 917,93, dofinansowanie 80% -4 132 734,00

 *Budowa drogi gminnej ul. Zwierzynieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość inwestycji: 5 928 080,44, dofinansowanie w wysokości 80% 4 742 464,00

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *