Rozbudowana oczyszczalnia w Skarbce oddana do użytku

W Skarbce, gmina Bałtów, w minionym tygodniu, została oficjalnie oddana do użytku po rozbudowie i przebudowie gminna oczyszczalnia ścieków.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. wójt gminy Bałtów Hubert Żądło, poseł Andrzej Kryj, z Urzędu Gminy kierownik referatu inwestycji Agnieszka Różalska, kierownik referatu komunalnego Robert Żuchowski, przedstawiciele głównego wykonawcy oraz podwykonawców, nadzór inspektorski, konserwatorzy obiektu, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego-operatora rządowego Polski Ład.

-Przed wykonaniem inwestycji średnia dobowa wydajność oczyszczalni wynosiła 200m sześc. – mówi wójt gminy Bałtów Hubert Żądło, podkreślając, że inwestycja była możliwa dzięki dużemu wsparciu rządowego z programu Polski Ład i posłowi Andrzejowi Kryjowi. Wykonana rozbudowa wraz z przebudową ma na celu dostosowanie wydajności istniejącej oczyszczalni ścieków do zwiększonej ilości ścieków dopływających, wynikającej z rozbudowywanej na terenie gminy Bałtów sieci kanalizacyjnej i lokalizowanych w przyszłości nowych inwestycji. Obecnie oczyszczalnia w Skarbce przyjmuje ścieki ze skanalizowanej części gminy Bałtów z : Pętkowic, Pętkowic Kolonii, Skarbki, Bałtowa, Rudki Bałtowskiej, Maksymilianowa, Okołu oraz Magonii w gminie Bodzechów. Po rozbudowie średnia dobowa wydajność oczyszczalni wyniesie około 600 m sześc.

. W ramach realizacji inwestycji zostały wybudowane nowe obiekty z nowoczesnym wyposażeniem między innymi: reaktor biologiczny jako II ciąg technologiczny, zbiornik osadu magazynu odwodnionego, pompownia piasku, studzienki z kręgów i tworzyw sztucznych, studzienka pomiarowa i schody terenowe na skarpach.

-W trakcie robót został wykonany projekt zamienny -podkreśla wójt H. Żądło. Zamieniliśmy pozwolenie na budowę w zakresie średnicy i pojemności drugiego zbiornika osadu ze średnicy 5 m i pojemności 70 m sześc. na średnicę 9,25 m i pojemność ok. 261 m sześc. W celu znacznej poprawy jakości i efektywności całego procesu gospodarki osadowej zmieniona została funkcja istniejącego zbiornika osadu ze stabilizacji na zagęszczenie oraz rola nowego zbiornika osadu z zagęszczenia na stabilizację.

Ponadto w istniejących obiektach wymienione zostały pompy, sita, układy filtracji, zespoły dmuchaw, zamontowana została nowoczesna prasa śrubowo -talerzowa ( zamiast zaprojektowanego zagęszczacza do istniejącej prasy taśmowej).

-Mamy teraz oczyszczalnie, która może przez najbliższe kilkanaście lat pracować w pełni pracować dla naszej gminy – zaznacza wójt H. Żądło. Oprócz naszej gminy ta oczyszczalnia obsługuje również część gminy Bodzechów, ponieważ przyjmujemy na podstawie porozumienia ścieki z miejscowości Magonie. Będziemy wykonywać także kanalizację w Wólce Bałtowskiej i Wólce Bałtowskiej Kolonia. Jeżeli pojawią się kolejne dotacje będziemy kanalizować następne miejscowości. Możemy ponadto przyjmować ścieki z przydomowych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Wykonana została również instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40kW. Zakres prac obejmował roboty budowlane, budowlano -konstrukcyjne, ziemne, sanitarne, elektryczne, dostawę technologii i wyposażenia technologicznego.

Głównym wykonawcą inwestycji była firma IBG Instalbud z Rzeszowa. Podwykonawcą BIO-TECH z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym oraz Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELMA z Ostrowca Świętokrzyskiego. Umowa, która została z wykonawcą podpisana we wrześniu 2022 r. opiewała na wartość 9.622 290,00 zł brutto. Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu wyniosła 9.025.000,00 zł – 93,79%. Wkład własny gminy Bałtów: 597.290,00 zł – 6,21% (w tym 57.151,00 zł brutto kwota dotacji otrzymanej z budżetu gminy Bodzechów). Inwestycja została oddana 10 miesięcy wcześniej niż pierwotnie zaplanowano.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *