Ruszy budowa drogi w Garbaczu

Już niebawem gmina Waśniów przekaże teren budowy wykonawcy w ramach remontu drogi w miejscowości Garbacz. Kilka dni temu wójt gminy Waśniów, Krzysztof Gajewski podpisał w Kielcach umowę z wojewodą świętokrzyskim, Józefem Brykiem na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości blisko 380 tysięcy. Jak mówi wójt Krzysztof Gajewski, remont ruszy w pierwszym kwartale tego roku.

-Prace obejmują wymianę nawierzchni asfaltowej na nową, sfrezowanie starej nawierzchni oraz położenie w dwóch warstwach nowej nawierzchni asfaltowej o grubości łącznej 9 cm. Wyremontowane zostaną także dwustronne pobocza. Wyremontowane również zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. Odcinek drogi zostanie także kompleksowo oznakowany. Długość remontowanego odcinka to 870 m. Koszt całego zadania to ponad 474 tysięcy, z czego dofinansowanie wynosi blisko 380 tysięcy – wyjaśnia wójt Krzysztof Gajewski.

Obecnie samorząd gminy Waśniów jest już po procedurach przetargowych. Została już podpisana umowa z wykonawcą – firmą „Budromost – Starachowice”. Finał zadania planowany jest z końcem czerwca bieżącego roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *