Inwestujemy w odnawialne źródła energii!

W gminie Waśniów zakończyły się prace dotyczące inwestycji w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej. Zadanie obejmowało budowę instalacji fotowoltaicznych dla 10 budynków.

-Wartość całego projektu to 1.071.600 złotych. Fotowoltaikę zamontowaliśmy na budynkach: Oczyszczalni Ścieków w Pękosławicach, Szkoły Podstawowej w Boleszynie, Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie, Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie, OSP w Garbaczu, OSP w Witosławicach, OSP w Mominie, OSP w Grzegorzowicach, OSP w Waśniowie oraz w budynku świetlicy w Jeżowie. Łączna moc instalacji wynosi wynosi aż 223 kW. Dodatkowo w ramach projektu w Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie została zamontowana powietrzna pompa ciepła o mocy 22 kW. Dzięki takim inwestycjom znacznie obniżamy rachunki za energię elektryczną – mówi Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *