Rusza rewitalizacja Waśniowskich Błoni

Waśniowskie Błonia od wielu lat są wyjątkowym miejscem, integrującym mieszkańców. To tu odbywają się okolicznościowe uroczystości i imprezy, jednoczące społeczność gminy Waśniów. Już niebawem teren ten zamieni się w jeden, wielki plac budowy. Jak potwierdza Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów, obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi rewitalizację tego miejsca. W pierwszym etapie, który przeprowadzono kilka lat temu, zagospodarowano część terenu z budową sceny wraz z pomieszczeniami oraz stworzono infrastrukturę sportową. Teraz rewitalizacji zostanie poddany teren przy zbiorniku wodnym.

– Prace obejmą odmulenie zbiornika wodnego o powierzchni 3 ha, umocnienie jego nabrzeża oraz utworzenia ciągów spacerowych wraz z oświetleniem. Chcemy też wybudować siłownie zewnętrzną, place zabaw dla dzieci, pływający pomost, miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy – plażę wraz z elementami malej architektury, ciągi pieszo – jezdne wraz z wykonaniem makroniwelacji terenu i nasadzeniem zieleni – wylicza wójt Krzysztof Gajewski.

Jak przyznaje wójt K. Gajewski, na ogłoszony przetarg wpłynęło 15 ofert. Wartość zadania szacowana jest na 7,2 mln. Samorząd gminy Waśniów na rewitalizację pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 6,7 mln w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Prace dotyczące zagospodarowania terenu, w tym budowy całej infrastruktury ruszą już w marcu br. Wykonawca na ich realizację będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Krzysztof Gajewski wójt gminy Waśniów: Jest to szczególne miejsce dla mieszkańców gminy, służące integracji, stąd też chcemy stworzyć tu kompleksowo przestrzeń turystyczno -rekreacyjną dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, umożliwiającą aktywny odpoczynek. Chcemy utworzyć strefy rekreacyjne dla każdej grupy mieszkańców, z urządzeniami, ciągami pieszo – jezdnymi, placami zabaw, mostem pływającym, ławeczkami, oświetleniem, aby było to miejsce atrakcyjne i nadal integrujące społeczność gminy, ale też odwiedzających nas turystów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *