Bodzechów wyróżniony w ogólnopolskim plebiscycie

Podczas Ogólnopolskiej Gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, gmina Bodzechów została wyróżniona w plebiscycie „Samorząd Przyjazny Kołom Gospodyń Wiejskich”.

W ubiegłym tygodniu w gmachu filharmonii świętokrzyskiej odbyła się I Ogólnopolska Gala Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie stowarzyszeń z całego kraju, było okazją do zaprezentowania szerokiego wachlarza działań kół gospodyń w środowisku wiejskich, promocji ruchu ale również uhonorowania najbardziej aktywnych działaczek stowarzyszenia i kół z 16 województw. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 10 kategoriach.

Podczas gali uhonorowano też laureatów ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą „Samorząd Przyjazny KGW”. Najpierw do ścisłej czołówki zakwalifikowano 67 gmin z całego kraju a później w czasie gali wręczono pamiątkowe statuetki najlepszym samorządom, które uzyskały największą liczbę punktów w głosowaniu. W gronie laureatów jako jedyna z naszego województwa i regionu znalazła się gmina Bodzechów, czwarta w całej Polsce kolejności uzyskanych punktów. W imieniu wójta wyróżnienie odebrała Małgorzata Sobieraj, sekretarz Urzędu Gminy w Bodzechowie.

-Dla nas to powód do satysfakcji. Dziękujemy za wysoką ocenę współpracy samorządu z naszymi kołami – mówi Małgorzata Sobieraj, sekretarz gminy. -Z inicjatywą pokazania tej dobrej współpracy wyszły panie z KGW w Bodzechowie z pomysłodawczynią Panią Ewą Gumułą, ale pozostałe kola wsparły tę inicjatywę a później wypowiedzieli się sami mieszkańcy. Byliśmy jedynym samorządem z naszego województwa, który został wyróżniony podczas ogólnopolskiej gali. Staramy się budować społeczeństwo obywatelskie, stwarzać mieszkańcom pole do aktywności do w tym tkwi siła gminy. Wspieramy stowarzyszenia, staramy sie umacniać więzi miedzy mieszkańcami, poprzez wspólne programy społeczne, spotkania, lokalne festyny, działalność świetlic wiejskich. Doceniamy rolę, jaką w tej dziedzinie odgrywają Koła Gospodyń Wiejskich, szczególnie w umacnianiu więzi międzypokoleniowych w życiu kulturalnym naszej gminy, kultywowaniu tradycji i wychowaniu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *