25. rocznica reaktywacji ostrowieckich Strzelców

W trzech odsłonach odbywały się obchody 25. rocznicy reaktywacji Związku Strzeleckiego ?Strzelec? Organizacji Społeczno ?Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2013 im. mjra J.Piwnika ?Ponurego? w Ostrowcu Świętokrzyskim.Obchody rozpoczęto wspólnym ogniskiem i spotkaniem pokoleń strzeleckich JS 2013, obecnych ?Strzelców? i rezerwistów w Karczmie Leśnej. Na niezwykły wieczór wspomnień przybyli ludzie z całej Polski, którzy niegdyś w Jednostce 2013 nosili strzeleckie mundury. Główną, jubileuszową uroczystość rozpoczęła Msza św. w kolegiacie w intencji organizacji strzeleckiej pod przewodnictwem ks. dziekana Jana Sarwy, który wyraził wdzięczność ostrowieckim strzelcom za zaangażowanie i obecność podczas obchodów religijno ?patriotycznych odbywających się w mieście. W homilii ks. prałat Tadeusz Lutkowski przypomniał historię Jednostki 2013, podkreślając wartości, którymi kierują się ?Strzelcy? ??Bóg, Honor, Ojczyzna?. W trakcie tych lat Jednostka 2013 ZS należała do najaktywniejszych jednostek strzeleckich na terenie województwa świętokrzyskiego, organizując wiele imprez dla młodzieży i pracując na rzecz społeczności lokalnej. Działalność wychowawcza należy do jej priorytetów, w tym promowanie postaw o charakterze patriotycznym, co przejawia się w aktywnym uczestnictwie ?Strzelców? w obchodach świąt państwowych i rocznic kombatanckich, organizowanych przez władze lokalne. Ostrowieccy Strzelcy uczestniczą również w marszach I Kompanii Kadrowej Kraków ?Kielce, a trzydziestu ostrowczan zdobyło honorową Odznakę Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki za wielokrotne uczestnictwo w tej patriotycznej imprezie. Wielu też odebrało podziękowania i wyróżnienia za swoją postawę.
Jak podkreślają: dowódca JS 2013 st. sierżant ZS Rafał Dobrowolski i zastępca dowódcy st. inspektor ZS Dariusz Kaszuba, jeden z jej założycieli, w swej działalności starają się wyrabiać wśród strzeleckiej młodzieży szacunek dla instytucji państwowych. Od lat ostrowiecka jednostka ściśle współpracuje z ostrowieckim kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, troszcząc się o miejsca pamięci narodowej i współredagując Biuletyn wydawany przez ŚZŻAK im. mjra ?Ponurego?. Jako pierwsza jednostka w kraju, w 1996 r. podpisała porozumienie o współpracy z kombatantami AK. W 2001 r. Strzelcy otrzymali awanse Komendy Głównej Związku oraz wyróżnienia starosty ostrowieckiego i prezydenta miasta za pracę w usuwaniu skutków powodzi. Jednym z celów organizacji jest dbałość o edukację patriotyczną i proobronną ostrowieckiej młodzieży, realizowanym poprzez zawody strzeleckie i sprawnościowe oraz doskonalenie umiejętności na obozach w jednostkach wojskowych. Jednostka realizuje także projekty patriotyczno ?historyczne w ostrowieckich szkołach, a także angażuje się w działalność charytatywną na terenie miasta i powiatu.
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Pomnik Strzelecki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Podczas uroczystości zarząd ostrowieckiej organizacji –
dowódca Rafał Dobrowolski i zastępca Dariusz Kaszuba odebrali z rąk senatora Jarosława Rusieckiego pamiątkowe grawertony przekazane przez wojewodę Agatę Wojtyszek. Dalsza część uroczystości odbyła się w murach Muzeum Historyczno ? Archeologicznego, gdzie był czas na odznaczenia, życzenia i gratulacje. Medale Pro Patria odebrali m.in. st. sierżant ZS Rafał Dobrowolski, sierż . Piotr Machula, starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, mjr Tadeusz Banaszek, phrm. Krzysztof Kowalewski, Magdalena Zieleń, prezes koła ŚZŻAK Kazimierz Kocowski. Wśród gości byli także m. in. prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, st. bryg. Adam Bidas, dowódca Jednostki Strzeleckiej z Lipska Jacek Piotrowski, prezes PKS Stanisław Wodyński, bratanica Jana Piwnika ?Ponurego?, Teresa Piwnik, ks. Marek Kozyra. Strzelcy uhonorowali pamiątkowymi tarczami strzeleckimi i dyplomami osoby stale współpracujące z organizacją.
Obchodom towarzyszyły także zawody strzeleckie, w których udział wzięło 50 zawodników. I miejsce zdobył Krzysztof Dziewirz, II ? Tomasz Kwiatkowski i III ? Klaudia Chamera. Tytuł najlepszej strzelczyni zdobyła Ewa Bis, która odebrała nagrodę specjalną ufundowaną przez posła Andrzeja Kryja. Organizatorzy obchodów dziękują sponsorom, w tym: T. Piwnik, ?Pałasz? Ubezpieczenia, Piekarni Skalski, firmie ?Publima?.
am

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *