Badania na starożytnym cmentarzysku (zdjęcia)

SADOWIE. Teren starożytnego cmentarzyska był miejscem badań archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem dra Wojciecha Pasterkiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Miejsce zostało przypadkowo odkryte przez mieszkańca gminy Dariusza Kudasa, podczas prac polowych, który natknął się na duże płyty kamienne. W trakcie ich usuwania odkrył komorę grobową zawierającą kości ludzkie, fragmenty naczyń oraz kości zwierząt. W trakcie dwóch sezonów badawczych odsłonięto 10 grobów z okresu neolitu, czyli I połowy trzeciego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa.

W drugim etapie badań, w tym roku natrafi ono na grób o charakterze niszowym, który składał się z pionowego wejścia, a w jednej ze ścian bocznych została wydrążona komora grobowa. W powstałej niszy natrafi ono na szczątki należące do sześciu zmarłych. We wszystkich grobach znaleziono przedmioty, które stanowiły wyposażenie zmarłych w zaświaty. Były to gliniane naczynia, krzemienne narzędzia oraz ozdoby z kłów dzika.

(am)

med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_60571med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_13478med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_30351med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_38763med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_74310med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_80672med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_85712med_badania_archeologiczne_na_terenie_sadowia_89295

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *