Siedmiu kandydatów na fotel dyrektora szpitala

W miniony czwartek komisja konkursowa otworzyła koperty z nazwiskami osób kandydujących na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pod koniec tego tygodnia komisja ma rozpocząć przesłuchania kandydatów. Jak się dowiedzieliśmy, oferty złożyło dziewięć osób. Komisja dokonała weryfikacji i okazało się, że dwie kandydatury  zostały odrzucone z przyczyn formalnych.
Tym samym do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano siedem  osób, pochodzących z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Zamościa, Łodzi, Piastowa i Kielc.
Jak pamiętamy, na wniosek Zarząd Powiatu Ostrowieckiego radni zdecydowali, by przewodniczącym komisji konkursowej, która wybierze nowego dyrektora szpitala, był sekretarz powiatu, Grzegorz Połeć. W jej skład wchodzą także dwaj lekarze: radny Krzysztof Huszaluk jako przedstawiciel Rady Społecznej ZOZ i Jarosław Szczygieł ? specjalista z oddziału chirurgii urazowo ?ortopedycznej szpitala. Ponadto członkami komisji są: radna Joanna Suska ? na co dzień kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., Paweł Walesic – koordynator ds. osób niepełnosprawnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i nadzoru nad domami pomocy społecznej w ostrowieckim Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, Wojciech Lesiak ? naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz Grażyna Krawczyk – zastępca naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Już w lipcu, po odwołaniu dyrektora J. Seweryńskiego, mówiono, że szpitalowi brakuje realnych planów finansowych, a zadaniem Zarządu Powiatu Ostrowieckiego będzie wyłonienie nowego menedżera, który sprosta wyzwaniu i utrzyma w ryzach dyscyplinę budżetową jednostki, której  zobowiązania sięgają 29 mln zł, a niewykluczone, że na koniec roku będą znacznie wyższe. Teraz mówi się z kolei o menedżerze wyłonionym spoza układów ostrowieckich.
Czy będzie on lekarzem, czy też specjalistą w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia? A może nowym dyrektorem, nie łudźmy się, znów będzie ktoś z nadania politycznego? Nowego sternika ZOZ czeka trudne zadanie wyprowadzenia szpitala z tarapatów. Będzie musiał bowiem znaleźć swoiste panaceum na pogodzenie działań na rzecz poprawy wyników finansowych placówki z żądaniami płacowymi lekarzy i jednoczesnym zapewnieniem usług medycznych na poziomie wreszcie satysfakcjonującym mieszkańców powiatu, którzy ratując życie mają już dość wyjazdów do większych ośrodków w poszukiwaniu specjalistów. Przypomnijmy, że po Jarosławie Seweryńskim, pełniącym obowiązki dyrektora szpitala, do czasu wszczęcia i zakończenia procedury konkursowej, został Jan Pawliński, dotychczasowy kierownik ds. kadr ZOZ, a w przeszłości wiceprezes ds. finansowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji oraz wiceprezes Miejskiej Energetyki Cieplnej. Dwa tygodnie temu z kolei obowiązki te przejął dyrektor finansowy placówki, Piotr Chuchmała.

(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *