Mikrobusy przekazane

Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda w towarzystwie Andrzeja Michalskiego, dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przekazał Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Ostrowcu Św. i Niepublicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ?Nasz Dom? w Denkowie do użytku dwa, 10-osobowe mikrobusy, służące do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najważniejsze poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Było to możliwe dzięki wnioskowi o dofinansowanie zakupu mikrobusów złożonemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ten sposób pozyskano pomoc finansową z PFRON w wysokości 160 tysięcy złotych. 1/3 środków, za które zakupiono mikrobusy, pochodziła z budżetu powiatu.
Kluczyki do mikrobusów odebrali Andrzej Skrzypczak, dyrektor SOSW oraz siostra Elżbieta Kot, dyrektor NPOW ?Nasz Dom?. Oboje podkreślili, że mikrobusy przyczynią się do łatwiejszego transportu uczniów niepełnosprawnych, m.in. w dowozie na zawody sportowe, pikniki, a także do lekarzy specjalistów.
Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki: -Staramy się pomagać wszystkim środowiskom, naszym szkołom, placówkom niepublicznym. Robimy wszystko dla dzieci, zwłaszcza tych niepełnosprawnych. Chcemy, żeby te samochody jak najlepiej i jak najdłużej im służyły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *