Będzie termomodernizacja budynków: Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań? i kina ?Etiuda?

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski szuka kolejnych możliwości, aby pozyskać dodatkowe środki unijne.
Tym razem na cel wzięła konkurs na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Konkurs ten jest dedykowany dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno -gospodarcze (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko -Kamienna).
Projekty należało składać do 30 stycznia, a Gmina Ostrowiec będzie chciała w oparciu o ewentualnie pozyskane dofinansowanie przeprowadzić termomodernizację budynku Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań? oraz budynku kina ?Etiuda?.
-Konkurs podzielony jest na dwie części, bo z jednej strony skierowany jest dla budynków użyteczności publicznej, zaś z drugiej wielorodzinnych budynków mieszkalnych- mówi naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dominik Smoliński. Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanego przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego. Zakres projektów może dotyczyć m.in.: ocieplenia obiektu, wymiany stolarki okienno -drzwiowej i oświetlenia
na energooszczędne, przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno -kanalizacyjnych, instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacji systemów chłodzących, instalowaniu urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji, wymiany/izolacja pokrycia dachowego, instalacji systemów inteligentnego zarządzania energią, mikrokogeneracji. Pula środków na budynki użyteczności publicznej zamyka się kwotą 30,5 mln. zł, zaś dla budynków mieszkalnych przeznaczono 10,2 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).
-Wybór padł na te, a nie inne budynki, bowiem pozostałe obiekty użyteczności publicznej zostały już poddane procesowi termomodernizacji w ramach realizacji innych projektów. Ponadto rezultatem realizacji projektu musi być także uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 proc. na każdym z budynków, co w przypadku tych ujętych w projekcie zostało spełnione -mówi naczelnik Dominik Smoliński. Jeśli gmina otrzymałaby środki, np. budynek kina ?Etiuda? miałby docieplony dach i stropodach oraz balkon/taras, zmodernizowaną instalację c.o, zamontowane kolektory słoneczne na potrzeby c.w.u., wymienioną stolarkę okienną i drzwiową. Nie ulegnie zmianie natomiast jego elewacja, bo nie ma na to pozytywnej decyzji konserwatora
zabytków.
mn

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *