NFZ łaskawszy, szpital odzyskuje miliony

Przed tygodniem informowaliśmy, że zwiększył się kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne i na I półrocze br., który jest wyższy o 1,15 mln zł. Od 1 lipca ma wejść w życie zmiana sytemu finansowania na budżetowe oraz wprowadzenie tzw. ?sieci szpitali?. Szpital otrzyma kontrakt z NFZ na poziomie 2015 roku. W tym tygodniu z kolei informujemy o korzystnym dla ostrowieckiej lecznicy zwrocie przez NFZ środków za nadwykonania usług  medycznych w 2016 roku. Na razie nie wiadomo, na co konkretnie zostaną wydatkowane zwroty, ale ? przy 29 mln zobowiązań szpitala ? łatwo się domyślić, że zostanie skierowane na spłatę najpilniejszych zobowiązań bieżących, m.in. wobec spółki Carint, kontrahentów i dostawców. Być może, po analizie ekonomicznej, okaże się, że część z nich trafi na budowę nowego pawilonu dla osób trzeźwiących.
Zarówno starosta Zbigniew Duda, jak i dyrektor szpitala Rafał Lipiec podkreślają, że na każdym kroku spotykają się ze zrozumieniem potrzeb naszego szpitala ze strony nowej dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, Małgorzaty Kiebzak. W miniony wtorek wszystkie szpitale podpisały aneksy do kontraktu za tzw. nadwykonania. Dotychczas praktyka wskazywała na to, że za zabiegi wykonane ponad obowiązujący z NFZ kontakt szpitalom udawało się pozyskiwać ok. 50-60% kwot. Za 2016 r. ostrowieckiemu szpitalowi udało się uzyskać 4,23 mln zł, które  stanowią 75,3% niezapłaconych nadwykonań.
Dyrektor R.Lipiec mówi, że łączna kwota nadwykonań w ciągu roku w stosunku do pierwotnej umowy w leczeniu szpitalnym wyniosła 9,827 mln zł. NFZ, łącznie z ugodą, zapłacił ostrowieckiemu szpitalowi w sumie 8,440 mln zł, co stanowi 85,8%.
Dodatkowo, w takich działach, jak rehabilitacja, hemodializy czy specjalistyka uzyskano 461 tys. zł. Podpisane aneksy, dotyczące przesunięć niewykorzystanych środków w ramach umowy z NFZ, a także zapłaty za świadczenia nielimitowe pozwoliły uzyskać środki, m. in. z pakietu onkologicznego, w wysokości 929 tys. zł.
Dyrektor ostrowieckiej lecznicy i starosta liczą na to, że nowe kontraktowanie nie będzie pogłębiało zadłużania szpitala, tym bardziej że nasza placówka z drugim stopniem referencyjności spełnia wszystkie wymogi, by znaleźć się w sieci szpitali. Ostrowiecka lecznica nosi się z zamiarem utworzenia poradni przyszpitalnych –  neurologicznej, chirurgicznej i okulistycznej.
To pewne, że spłaty długu narastającego w dłuższym czasie nie da się szpitalowi uregulować od razu. Zobowiązania wymagalne szpitala ostrowieckiego wynoszą dziś około 8 mln zł i to one na razie spędzają sen z powiek dyrektorowi finansowemu, podobnie jak rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych na tematy płacowe.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *