Naczelnik Wojciech Słaboń został przywrócony do pracy

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym do pracy stawił się Wojciech Słaboń. To naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa zwolniony z pracy decyzją Zarządu Starostwa Powiatowego.
-W poniedziałek wracam do pracy ?oświadczył naczelnik W. Słaboń. Dla mnie to normalna sytuacja, bo sąd przywrócił mnie do pracy. Nie ma w tym żadnej polityki. Moją sprawę rozpatrywał Sąd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Sąd II instancji w Kielcach. Oba sądy uznały moje argumenty i zdecydowały o przywróceniu mnie na poprzednio zajmowane stanowisko.
Wypada dodać, że na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 powrócił już Artur Łapiński. Uczynił to z dniem 2 listopada 2016 r. po kolejnej wygranej przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim. Jak informowałem, dyrektor miał zarzut popełnienia czynu niegodnego zawodu nauczyciela. Komisja uznała, że dyrektor jest niewinny.
W kolejce na rozpoznanie przez Sądy II instancji czekają sprawy dyrektorów DPS-ów: Cezarego Słowika oraz Barbary Cudzik. W dniu 16 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przywrócił Barbarę Cudzik do pracy na poprzednio zajmowane przez nią stanowisko na tych samych warunkach. B. Cudzik otrzymała też kwotę 16,8 tys. zł za czas pozostawania bez pracy. Dodatkowo B. Cudzik ma zasądzone 3.240 zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej.
Z kolei dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej, Cezary Słowik został przywrócony do pracy wyrokiem Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 października 2016 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *