Komornik zostaje w SM „Hutnik”

W dniu 2 marca 2017 r., Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił wniosek zażaleniowy Spółdzielni Mieszkaniowej ?Hutnik? o oddalenie postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, na podstawie którego syndyk złożył wniosek do komornika o egzekucję pieniędzy, został oddalony w całości.
Zarząd spółdzielni nie zgadza się z decyzją komornika o zajęciu kont spółdzielni na poczet długu z 1995 r. wobec wierzycieli Huty Ostrowiec. Werdykt sądu oznacza, że konta bankowe wciąż pozostają zajęte przez komornika.
Marek Zborowski, prezes spółdzielni, poinformował, że zarząd złożył też wniosek opozycyjny w którym negowana jest zasadność całego długu wobec rady wierzycieli. Na razie nie ma jeszcze terminu tej sprawy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *