Naprawimy drogi

To już pewne. Powiat ostrowiecki w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymał promesę w wysokości 1,430 mln zł. Za te pieniądze wyremontuje trzy drogi na terenie gmin Kunów, Bodzechów i Waśniów. Informacje o uzyskaniu środków w ramach tzw. ?powodziówek? przekazali dziennikarzom starosta Zbigniew Duda oraz radni: Renata Ślusarz-Magiera i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marek Bilski.
Środki pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trafiają do samorządów w formie dofinansowania z programu usuwania klęsk żywiołowych, które wynosi 80%. Powiat poniesie jedynie 20% kosztów związanych z remontami. No właśnie, jakich dróg?
Jak się dowiedzieliśmy, dotacja ministerialna obejmuje  remont drogi relacji Bukowie – Świrna w miejscowości Świrna o długości 1160 metrów. Zarówno ten, jak i pozostałe remont będą polegały na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na zniszczonej przez opady nawierzchnie. Dzięki remontowi mieszkańcy Biechowa i Bukowia uzyskają najkrótsze połączenie z Ostrowcem Świętokrzyskim. Wykonany zostanie także remont drogi Nietulisko Duże – Doły Biskupie w miejscowości Nietulisko Duże i Doły Biskupie o długości 1310 metrów, który znacznie poprawi turystom dojazd do Kałkowa i zapory Wióry. Wykonany zostanie również remont drogi w miejscowości Czażów, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wojciechowice o łącznej długości 1857 metrów. Remont ten poprawi standard przejazdu pomiędzy gminą Waśniów, a gminą Pawłów, położoną już w powiecie starachowickim. Droga umożliwia ponadto alternatywny dojazd do Kielc czy Bodzentyna.
Podczas konferencji starosta poinformował, że w ubiegłym roku na remonty dróg powiat wydatkował 8 mln zł, pozyskując z rożnego rodzaju programów 5 mln zł. W tym roku na budowę i remonty powiat wyda ponad 13 mln zł. Jak już informowaliśmy, przebudowany zostanie drugi odcinek ulicy Polnej, od ulicy Radwana do ulicy Iłżeckiej o długości 440 metrów wraz z montażem sygnalizacji świetleniu na skrzyżowaniu z ulicą Siennieńską. Przebudowana zostanie również, za 2 mln zł, ulica Kaznodziejska w Kunowie.
Rządowe środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi otrzyma 59 świętokrzyskich samorządów. Samorządy mają szansę uzyskać ponad 70 milionów złotych.
Powiat ostrowiecki liczy na kolejne środki z ?powodziówek?. Jako propozycje planowanych do realizacji w 2017 roku zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi zgłosił bowiem kontynuację stabilizacji skarpy wzdłuż drogi Ćmielów ? Krzczonowice ? Przeuszyn wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej. Prace prowadzone są od 2015 roku, ale ze względu na duży i skomplikowany technologicznie zakres robót, wykonanie kolejnego etapu zadania planuje się w cyklu dwuletnim. I tak, w br. roku planuje się wydatkować 1 mln zł, a w 2018 roku ponad 1,8 mln zł. Z kolei gmina Kunów jako propozycje zadań do dofinansowania związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych w 2017 roku zgłosiła remont drogi Udziców Dolny ? Biechów, podczas którego planuje się wyłożenie dna wąwozu nawierzchnią asfaltową oraz zabezpieczenie skarp wąwozu płytami ażurowymi.
Powiat ostrowiecki do propozycji zadań do dofinansowania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do realizacji w 2017 roku zgłosił jeszcze remonty dróg Szerzawy ? Wieloborowice ? Garbacz oraz Pękosławice ? Nosów – Waśniów. W tej puli zadań Gmina Kunów liczy na pozyskanie środków na remonty  dróg przy ulicy Górnej w Kunowie Piaski, w Nosowie i w Prawęcinie oraz odcinków od drogi wojewódzkiej do Biechowa Działkowice, Nosów ? Małe Jodło oraz Prawęcin Górny ? Kolonia Kunów do drogi Prawęcin – Chocimów. Gmina Waśniów chce remontować drogi w Nowym Skoszynie, Pękosławicach, Kotaszynie, Stryczowicach i Grzegorzowicach oraz odcinki Piotrów ? Nosów i Nosów Stary – Rudy Boleskie. Natomiast Gmina Ćmielów oczekuje na środki na remonty dróg Kolonia Krzczonowice ? Glinka i Frankopole – Trębanów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *