Kiedy będzie dojazd do szpitala od strony ulicy Sienkiewicza?

Informowaliśmy już, że do budżetu obywatelskiego zgłoszony został projekt budowy parkingu przy szpitalu od strony ulicy Szymanowskiego. Zakłada, na nieruchomości należącej do gminy Ostrowiec, budowę 25 nowych miejsc parkingowych, w tym 4 miejsc postoju taxi i 3 dla niepełnosprawnych. Planowany koszt budowy sięga 150 tys. zł. Wnioskodawcy zakładają, iż rozbudowa miejsc parkingowych oprócz ułatwienia samego parkowania pojazdów dla osób korzystających ze świadczeń medycznych i osób odwiedzających chorych w placówce wpłynie również na bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawi estetykę otoczenia szpitala.
Nowy parking przy szpitalu jest potrzebny, o czym każdego dnia przekonują się zmotoryzowani, ale od czasu do czasu pojawiają się również pytania o kompleksowe uregulowanie dojazdu do szpitala, w tym budowy nowej drogi tak, by chociażby karetki pogotowia nie musiały pokonywać wąskiego ronda u zbiegu ulic Grabowieckiej i Długiej. Jak się dowiedzieliśmy, pracownicy starostwa ostrowieckiego i szpitala sprawdzają możliwości budowy drogi dojazdowej do ZOZ wraz z miejscami postojowymi od strony ulicy Sienkiewicza z wjazdem usytuowanym, jak podkreśla starosta Zbigniew Duda,  na wysokości budynku Miejskiej Energetyki Cieplnej. Od razu informujemy, że nie stanie się to tak szybko i raczej będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego? Wyjaśnia to naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
-Od dłuższego czasu rozpatrywana jest możliwość budowy tej drogi, właśnie od strony ulicy Sienkiewicza. Droga o dobrych parametrach stałaby się główną dojazdową do szpitala ? mówi Jerzy Wrona. -Żeby ta inwestycja się udała, musielibyśmy jednak pokonać szereg trudności, związanych chociażby z własnością gruntu, opracowaniem dokumentacji oraz jej porównaniem z innymi planami rozwojowymi szpitala tak, by po prostu była komplementarna.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *