Droga czeka na remont

O niedokończonej budowie drogi prostopadłej do ulic: I. Krasickiego, S. Okrzei, A. Asnyka, J. Kasprowicza i L. Rudnickiego, która od kilku lat jest zmorą mieszkańców, mówili uczestnicy zebrania osiedlowego Piaski ?Henryków.
Droga przebiega przez ul. M. Dąbrowskiej, wzdłuż znajdujących się tam ogródków działkowych. Od kilku lat mieszkańcy upominają się o dokończenie jej budowy. Pisma w tej sprawie trafiały także do ostrowieckiego Urzędu Miasta.
-Niezależnie od pory roku i pogody droga ta stanowi duże utrudnienie i niebezpieczeństwo dla poruszających się po niej osób pieszych oraz zmotoryzowanych ?mówi jedna z mieszkanek. ?Jeździ nią coraz więcej osób, a kurz spowodowany przejeżdżającymi pojazdami przenosi się do mieszkań i nie pozwala normalnie funkcjonować. Nie można otworzyć okien, wywietrzyć pościeli, wysuszyć prania, gdyż wszystko pokryte jest pyłem. W czasie opadów deszczu nie można przejść ulicą, gdyż uniemożliwiają to tworzące się fałdy błota i kałuże.
Droga ta stanowi także skrót dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły oraz skrót dla rowerzystów w kierunku ul. Granicznej. Zdaniem mieszkańców błędem urzędników było wyrównanie tejże drogi spychaczem, bowiem zrównanie powierzchni sprzyja zwiększeniu ruchu na tejże drodze i rozwijaniu większej prędkości przez kierowców aut, kładów i motocykli.
-Zrównanie tej drogi nie rozwiązało naszych problemów, a jedynie je zwiększyło ?dodaje inny mieszkaniec. ?Kilka lat temu była wystosowana petycja w tej sprawie, z podpisami właścicieli posesji przylegających do tej drogi. Były też propozycje położenia tu progów zwalniających albo zapór, które uniemożliwiłyby przejazd aut. Niestety problem wciąż jest otwarty, a my musimy znosić te uciążliwości.
Jak wyjaśniał zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zbigniew Bień, pod koniec 2014 r. z uwagi na wolne środki finansowe został zrealizowany I etap remontu nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od ul. B. Prusa do ul. J. Kasprowicza. Był to odcinek o długości 151 m i szerokości 3,5 m. Zadanie polegało na wykonaniu nakładki asfaltowej. W ubiegłym roku gmina zaplanowała II etap zadania na odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. A. Asnyka, natomiast w bieżącym roku w miarę posiadanych środków finansowych będzie wykonywane uzupełnienie kanalizacji deszczowej na odcinku  od ul. A. Asnyka i M. Dąbrowskiej czyli III etap zadania.
Po wykonaniu tej inwestycji będzie można zabezpieczyć środki i przystąpić do realizacji ostatniego etapu odcinka przedmiotowej drogi. Ile mieszkańcy będą musieli czekać na remont drogi? Tego nie wiadomo, lecz nie ma wątpliwości, że muszą uzbroić się w cierpliwość.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *