Na osiedlu Sienkiewiczowskim potrzeba miejsc parkingowych

Wśród wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ?Sienkiewiczowskiego” kilkakrotnie powtarza się wniosek o utworzenie nowych miejsc postojowych, w tym najbardziej zakorkowanym rejonie miasta.
Wnioskodawcy jednocześnie wskazywali, gdzie ich zdaniem, takie miejsca można by wygospodarować. I tu pojawiło się kilka konkretnych adresów: przy ul. Kochanowskiego 7/9, Matejki 5, czy w sąsiedztwie sklepu rybnego przy ul. Sienkiewicza. Po wysłuchaniu dyskusji na ten temat, kierownik Administracji Osiedla Nr 1, Piotr Kryj w rozmowie z nami przyznał, iż część tych propozycji jest możliwych do zrealizowania. Np. teren w sąsiedztwie bloków 7 i 9 przy ul. Kochanowskiego może być wykorzystany na miejsca postojowe.
Co ważne, nie trzeba by tu było usuwać drzew. Tylko czy wszyscy mieszkańcy zgodzą się na takie użytkowanie terenu przy blokach? Nie każdy przecież ma auto i jest zainteresowany parkowaniem.
-W związku z tym przygotowujemy ankietę. Dopiero jej wynik odpowie, czy jest na to przyzwolenie większości mieszkańców – podkreślał nasz rozmówca. Jeśli tak, to zadanie mogłoby być ujęte w planie remontów na 2018 r. Jest też inna możliwość wygospodarowania miejsc postojowych w tym rejonie ? od strony bloku przy ul. Kopernika 9 w kierunku ul. Kochanowskiego. Tylko, że tu zachodziłaby konieczność wycinki drzew, co może się spotkać ze sprzeciwem części mieszkańców.
Co się zaś tyczy terenu za sklepem rybnym, to nie jest on w całości własnością OSM. Wcześniej rozpatrywana była możliwość zamiany działek, co umożliwiłoby inwestowanie przez spółdzielnię. Pozostało to jednak na etapie planowania. OSM dalej jednak podtrzymuje swe stanowisko, dotyczące zagospodarowania tego terenu i proponuje wyremontowanie części drogi wspólnie z właścicielem sąsiedniego gruntu.
Podobnie jest z placem przy ul. Matejki blok nr 5. Nie należy on do spółdzielni mieszkaniowej. Pomocny w rozwiązaniu problemu zgłaszanego przez mieszkańców ?piątki? może być tylko Urząd Miasta.
Są to zadania do rozpatrzenia i ewentualnego ujęcia w planach remontu na najbliższy rok. Natomiast najszybciej, bo już za kilka miesięcy, przybędzie miejsc postojowych w sąsiedztwie bloku nr 68 przy ul. Sienkiewicza. Rozstrzygnięty już został przetarg, a firma która go wygrała przystąpi wkrótce do prac. Droga zostanie tu poszerzona o 1,2 m, co umożliwi parkowanie pojazdów przy krawężniku.
Realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców bacznie przyglądają się członkowie Rady Osiedla ?Sienkiewiczowskie?. Dla jej przewodniczącego Mariusza Łaty, te problemy wymagają najszybszego rozwiązania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *