Połamania piór na maturze!

Kasztany kwitną, a to znak, że ponad 700 uczniów z powiatu ostrowieckiego przystąpi dziś, w czwartek, do egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Już na giełdzie pojawiają się ewentualne tematy. My podpowiadamy, że uczniowie powinni znać dobrze utwory ?z gwiazdką? z podstawy programowej, czyli obowiązkowe, których nie mogą pominąć, m.in. Bogurodzicę, Lalkę Bolesława Prusa, wybrane treny Jana Kochanowskiego, III część Dziadów oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, wybrane opowiadanie Bruno Schulza. Powinni mieć również opanowane inne literackie pozycje, takie jak ?Przedwiośnie? czy ?Kordian?.

DSCF6799-Bardzo boję się matury, jestem przerażona głównie matematyką -mówi Julia Ćwiękała, uczennica klasy o profilu biologiczno – chemiczno -fizycznym. Matematyka od zawsze ciężko mi szła. Dlatego zrobiłam dość dużo ćwiczeń i mimo dużej obawy, myślę, że sobie poradzę. Będę zdawała jeszcze biologię i j. polski rozszerzony. Chciałabym studiować psychologię w Warszawie. Wybrałam psychologię, bo bardzo podoba mi się rozmowa z ludźmi i pomaganie im.

Tegoroczna sesja maturalna potrwa od 4 do 24 maja. Sesja dodatkowa będzie przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, a sesja poprawkowa od 22 do 25 sierpnia.
Egzamin maturalny nie tylko sprawdza wiedzę, ale co najważniejsze, zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów ? przede wszystkim na poziomie rozszerzonym ? jako kryteria w procesie rekrutacji. Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.

DSCF6786-Maturę będę zdawał z rozszerzonych przedmiotów: matematyki, fizyki, angielskiego oraz przedmiotów podstawowych: j.polski, matematyka, j.angielski -mówi Norbert Wójcik z klasy o profilu matematyczno-fizycznym, z rozszerzonym j.angielskim. Nie boję się. Maturę traktują jako kolejny sprawdzian. Już tyle ich było? Wszystkie poszły mi dobrze. Matematyka to mój konik. Udało mi się dostać do finału Olimpiady Matematycznej o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo -Hutniczej. Niestety, nie udało mi się zdobyć tego indeksu, ale jest to i tak dla mnie duże osiągnięcie. Chciałbym studiować właśnie na AGH w Krakowie. Kierunek, który wybrałem, to inżynieria akustyczna. Jest to bardzo ciekawy kierunek. Związany z falami, dźwiękiem, muzyką. Myślę, że znajdę pracę po studiach. Na rynku pojawiają się co rusz różnego rodzaju innowacje. Z takim wykształceniem mogę zająć się ochroną środowiska lub pracować w show biznesie.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej, czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej, to egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu) i egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu). Obowiązkowe zaś egzaminy w części pisemnej dotyczą języka polskiego (na poziomie podstawowym), matematyki (na poziomie podstawowym), języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) i wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
Aby otrzymać świadectwo, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

(DaK, jbo)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *