Dla tych, co myślą o medycynie, prawie, filologii, akademii wychowania fizycznego?

Powiat ostrowiecki szczególnie dba o rozwój szkolnictwa zawodowego, ale oczkiem w głowie władz pozostaje szkolnictwo ogólnokształcące. Władze powiatu są zdania, że oferta liceów jest atrakcyjna dla gimnazjalistów. Liczą na to, że skorzystają z niej uczniowie z ościennych powiatów. Nic dziwnego, gdyż wyniki z egzaminów i sprawdzianów są wyższe, niż uzyskiwane w województwie świętokrzyskim, w okręgu łódzkim, czy kraju. Świadczy to tylko o dobrym i bardzo dobrym poziomie nauczania. Cieszy nas to, że nasi absolwenci podejmują studia na wszystkich, najlepszych uczelniach w kraju, na uniwersytetach, politechnikach, szkołach wyższych.
W 110-latce
stasW Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica nabór jest prowadzony do czterech klas: politechnicznej z rozszerzoną nauką matematyki, lingwistycznej z edukacją prawniczą z rozszerzoną nauką wybranego języka obcego, biologiczno ? chemicznej oraz humanistycznej z rozszerzoną nauką języka polskiego.
LO Nr I im. Stanisława Staszica, to szkoła z tradycjami. Rok temu świętowała 110 rocznicę funkcjonowania. W latach 2014, 2015, 2016 uzyskała w rankingu ?Perspektyw? Brązową Tarczę, a w roku 2017 Tytuł Srebrnej Szkoły (Srebrna Tarcza). W tym samym rankingu zajęła ósme miejsce w województwie świętokrzyskim.
Szkoła uczestniczy w programach: Partnerstwo  dla Przyszłości i Otwarta Szkoła. Kontynuacją ?tradycji kosmicznych? szkoły jest udział w programie edukacyjnym ErthKam, w którym uczniowie wykonują i opracowują wykonane przez siebie zdjęcia satelitarne ze stacji kosmicznej ISS.
Popularny ?Staszic? uzyskał tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz CERTYFIKAT: „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.  Każdego roku uczniowie uczestniczą w wymianie z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech Emil ? von ? Behring ? Gymnasium w Spadorfie oraz we Francji w Saint La Roche. Od lat 9 placówka współpracuje z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC. Uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje językowe zdobywając międzynarodowe certyfikaty językowe: Delf, FCE, DSH, DAAD.
Licealiści ze ?Staszica? z powodzeniem biorą udział w licznych konkursach: językowych, filmowych, matematycznych, geograficznych, biologicznych, ekologicznych, humanistycznych, fotograficznych, z przedsiębiorczości. Zdobywają również indeksy prestiżowych uczelni. W roku szkolnym 2016/17 wybitny uczeń Grzegorz Waliszczak został: stypendystą Prezesa Rady Ministrów, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, laureatem XLVI Olimpiady Biologicznej, finalistą XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego, zdobywając indeks 61 uczelni w kraju.
W szkole realizowane są programy autorskie. Liceum współpracuje z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Warszawskim, SGGW. Młodzież z LO Nr I, na zaproszenie Agnieszki Schmid, koordynatora ds. polskich studentów, wzięła udział po raz szósty w Polskim Dniu Informacyjnym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w trakcie którego miała okazję przyjrzeć się uczelni z bliska.
W dyspozycji uczniów są pracownie: komputerowa, biologiczna, języka polskiego i języków obcych – laboratorium językowe, fizyczna, geograficzna, chemiczna, historyczna, sala teatralno-kinowa, hala sportowa, siłownia, sala tańca. Uczniowie biorą udział w takich zajęciach pozalekcyjnych, jak zespół tańca nowoczesnego Red Go, zespół wokalny Vivo, SKS (gry zespołowe), kluby: europejski, filmowy, recytatorsko-teatralny, fotograficzny, koła przedmiotowe, zespół ratownictwa medycznego.
Kształcenie i wychowanie młodego człowieka ówcześnie nie może obyć się bez przygotowania obywatelskiego, dlatego liceum współpracuje ze stowarzyszeniem na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN.
Matematyczna potęga
szkola1Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza postanowiło się specjalizować w kształceniu w klasach o profilach matematyczno – fizycznym i biologiczno ? chemicznym. Prowadzi nabór do 4 klas: biologiczno ? chemicznej z elementami fizyki medycznej, biologiczno ? chemicznej z matematyką, matematyczno ? fizyczno ? informatycznej oraz matematyczno – geograficznej.
Liceum chwali się, że jest najlepszym w powiecie i jednym z najlepszych w województwie świętokrzyskim, a także w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Szkoła została wyróżniona prestiżowym Znakiem Jakości Szkoły- Srebrną Tarczą, która przysługuje najlepszym liceom w Polsce sklasyfikowanym w Ogólnopolskim Rankingu Edukacyjnym ?Perspektywy?, opracowanym w oparciu o wyniki maturalne i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Wyniki maturalne absolwentów popularnego ?Chreptowicza? zawsze są wyższe od średniej krajowej i najlepsze w powiecie. Szkoła jest jedynym w powiecie liceum sklasyfikowanym w Ogólnopolskim Rankingu Liceów STEM, który wskazuje licea wyróżniające się w zakresie nauk ścisłych, posiada zaszczytne miano ?Szkoły z klasą?, a przez Kuratorium Oświaty w Kielcach uznawane jest za wzorcową szkołę, wpisaną do prestiżowego Salonu Kreatywnych Szkół. Co ciekawe, wyniki maturalne plasują liceum w grupie Szkół Sukcesu – a takich jest w Polsce tylko 10%!.
Od wielu lat szkoła jest liderem w ilości zdobytych przez absolwentów indeksów na oblegane kierunki: lekarski, stomatologiczny, farmację, weterynarię, biotechnologię, genetykę, psychologię? Przygotowuje do studiowania na kierunkach medycznych, przyrodniczych i rolniczych. Program nauczania jest wzbogacony o treści medyczne, biotechnologiczne i ekologiczne, o udział w projektach i warsztatach naukowych na SGGW, o zajęcia terenowe w ramach patronatu UJK i UMCS. Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania, opartych na korelacji międzyprzedmiotowej. Potwierdzeniem poziomu prowadzonych zajęć są bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych z biologii i chemii oraz imponujące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach.
Szkoła preferuje swój klasycznym profil nauczania w klasach matematyczno ? fizycznych. W jednej z takich klas uczniowie w czasie codziennej nauki oraz przygotowań do licznych konkursów otrzymują wiedzę i umiejętności gwarantujące doskonałe zdanie matury w zakresie rozszerzonym. Nowoczesna forma zajęć łączona ze stosowaniem technik komputerowych wpisuje się we współczesny system kształcenia i sprawia, że drzwi prestiżowych uczelni, np. technicznych czy ekonomicznych, stoją przed naszymi absolwentami otworem. W innej klasie o tym profilu szkoła oferuje zwiększoną liczbę godzin z geografii, matematyki oraz informatyki lub języka obcego. Poprzez taki zestaw przedmiotów rozszerzonych uczniowie uzyskują przygotowanie ułatwiające im podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich, technicznych, geograficznych i zarządzaniu. Uczniowie odnoszą wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach oraz projektach związanych z geografią, przedsiębiorczością i ekonomią, np. w nagrodę za świetne autorskie projekty organizator ?Firmy marzeń? ufundował uczniom atrakcyjne wyjazdy do Szwajcarii.
?Chreptowicz? oferuje gimnazjalistom naukę następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język rosyjski. W ramach nauki każdego języka obcego uczniowie stają na podium olimpiad i konkursów lingwistycznych oraz realizują ciekawe międzynarodowe projekty językowe.
Nowoczesność i tradycje
szkola05Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego także prowadzi nabór do 4 klas: humanistycznej z rozszerzoną nauką języka polskiego, historii i WOS, lingwistycznej z rozszerzonym językiem angielskim, politechnicznej z rozszerzoną nauką matematyki oraz biologiczno ? chemicznej.
?Broniewski? to nowoczesna szkoła z tradycjami. Piękny, stary budynek otoczony parkiem i ogrodem oferuje możliwość nauki i odpoczynku, uprawiania sportów, o czym świadczy hala sportowa oraz korty tenisowe, salka fitness i tenisa stołowego. Świetnie wyposażone pracownie, Internet w całej szkole, sala teatralna pozwala rozwijać uczniom wiele zainteresowań. Przyjazna atmosfera sprzyja nauce i rozwijaniu zainteresowań na zajęciach, kółkach przedmiotowych oraz w życiu społecznym szkoły, a świadczy o tym prężnie działający samorząd uczniowski, telewizja Bronek-TV, radio Bronek-FM, koło teatralne, kino studyjne, kółko literackie? Szkoła organizuje wycieczki krajowe i międzynarodowe, językowe i artystyczne oraz uczestniczymy w projektach europejskich, w akcjach Amnesty International i charytatywnych.
Wszystkie klasy są objęte patronatami dydaktycznymi uczelni wyższych. Wydziały: historii, prawa i filologii polskiej UMCS patronują klasie humanistycznej, wydziały: anglistyki, romanistyki, germanistyki i filologii słowiańskiej UMCS objęły patronatami wszystkie grupy językowe w szkole, a ponadto wydział anglistyki opiekuje się klasą lingwistyczną. Klasa politechniczna objęta jest patronatem Politechniki Świętokrzyskiej, a biologiczno-chemiczna współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach naukowego projektu unijnego. Kadra naukowa uczelni wyższych prowadzi zajęcia z uczniami zarówno w  naszej szkole, jak i na uczelniach, gdzie jeździmy kilka razy w roku.
W szkole wprowadzono też innowacje w sferze dydaktycznej, które pomagają uczniom uzyskiwać lepsze wyniki, np. możliwość nauki matematyki w  klasie  lingwistycznej w sposób dwujęzyczny- wybrane zajęcia odbywają się (dla osób chętnych) w j. angielskim. Opracowano też programy do nauki: ?matematyki dla niematematyków? dla klas bez rozszerzonej matematyki, ?j. polskiego w kontekstach? dla klas bez rozszerzonego j. polskiego , ?j.angielskiego w medycynie? dla biologów i ?j.angielskiego w technice? dla matematyków. Są to przedmioty uczone po 1 godzinie w klasie 2 i 3,  przygotowujące do lepszego zdania egzaminów maturalnych z tych obowiązkowych dziedzin.
To wszystko sprawia, że uczniowie ?Bronka? świetnie zdają maturę i uzyskują najwyższe laury na olimpiadach przedmiotowych, zdobywając indeksy wyższych uczelni i coroczne ?srebrne? lub ?brązowe tarcze? w rankingu Perspektyw najlepszych szkól w Polsce. Ci, zaś którzy mają problemy w nauce, mogą liczyć na pomocną dłoń kolegów i nauczycieli na kółkach wyrównawczych. Słowem, ?Broniewski?, to szkoła dla każdego.
W zdrowym ciele, zdrowy duch?
szkolahjjhjh1Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego prowadzi w tym roku nabór do szkoły podstawowej SMS w klasach o specjalnościach: piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców, pływanie, waterpolo oraz kontynuuje nabór do liceum mistrzostwa sportowego w klasach o specjalnościach piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, pływanie, waterpolo, lekka atletyka, piłka ręczna chłopców, piłka nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców.
Nowatorskim rozwiązaniem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego jest szkolenie dziewcząt w klasie o specjalności piłka nożna. Kontynuowana będzie naukę w klasach o specjalnościach piłka siatkowa w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, lekkoatletyka, pływanie, piłka wodna, a także piłka ręczna w oparciu o patronat KSZO w ramach Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej oraz piłka nożna chłopców we współpracy z okręgowym związkiem piłki nożnej.
SMS to jedyna w województwie świętokrzyskim szkoła mistrzostwa sportowego. Na bazie umów partnerskich współpracuje z AWF w Krakowie i WSBiP w Ostrowcu Św. Jej dewizą jest młodość, kreatywność, edukacja i sport. W skład ZSOMS wchodzą: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. C. K. Norwida . W placówce funkcjonuje jeden z dwóch w Polsce Licealnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży w zakresie piłki nożnej, jeden z 17 w kraju ośrodków szkolenia w pływaniu pod patronatem Polskiego Związku Pływackiego, jeden z 3 w kraju ośrodków szkolenia w piłce wodnej pod patronatem Polskiego Związku Pływackiego, jedyny w województwie Siatkarski Ośrodek Szkolny dla uczennic liceum, jeden z trzech w województwie Siatkarski Ośrodek Szkolny dla uczennic gimnazjum i szkoły podstawowej, wreszcie jeden z trzech w województwie OSPR (Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej) dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Szkoła oferuje internat dla uczniów szkoły.
Szkoła zapewnia minimum 16 godzin treningu w klasie mistrzostwa sportowego i minimum 10 w klasie sportowej. Dysponuje doskonale wyposażoną bazą treningową. Posiadamy pełnowymiarową halę, stadion z bieżnią lekkoatletyczną, siłownię, korzysta też z innych obiektów sportowych, w tym trzech pełnowymiarowych hal, basenu olimpijskiego i odnowy biologicznej, boisk trawiastych. Organizuje dwa obozy szkoleniowe w roku. Szkolenie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez polskie związki sportowe. Uczniowie objęci są opieką lekarza sportowego, fizjoterapeuty, pielęgniarki szkolnej i stomatologa, a także pedagoga szkolnego i psychologa.
Jest szkołą mającą doświadczenie i bardzo duże osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Umożliwia profesjonalny trening pod kierunkiem trenerów z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy przygotowują do współzawodnictwa na poziomie co najmniej centralnym, otwierając drogę do sportowej kariery. Dyscypliny kształcone w ZSOMS to sporty strategiczne, a sportowiec planujący swoją karierę to już standard. Uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.
Oprócz sukcesów indywidualnych szkoła notuje wysokie lokaty w sportach zespołowych. Po raz kolejny została wyróżniona tytułem ?Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej województwa świętokrzyskiego?.
Placówka gwarantuje stworzenie warunków umożliwiających godzenie uprawiania sportu z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych. Praca z uczniem nastawiona jest na indywidualny rozwój umiejętności sportowych, ale także intelektualnych.  Potwierdzeniem są osiągnięcia dydaktyczne uczniów, laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z matematyki i informatyki oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych, fotograficznych, historycznych, ekologicznych, krajoznawczych. O wysokim poziomie dydaktycznym świadczą bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych, znacznie przewyższające średnie wojewódzkie czy krajowe oraz 100% zdawalność matur uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *