Radni ?kupią? echokardiograf

Ostrowieccy radni miejscy zdecydowali się jednogłośnie na przekazanie powiatowi ostrowieckiemu dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł na zakup aparatu echokardiografi cznego dla Oddziału Kardiologii Zespolonej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
To kolejna prozdrowotna inicjatywa zainicjowana przez radnych KWW Jarosława Górczyńskiego.
-Po działaniach dotyczących onkologii, poprawie sytuacji na ginekologii, tym razem mężczyźni z naszego klubu zgłosili wniosek na zakup specjalistycznego sprzętu, którego w naszym szpitalu brakuje – mówił Mariusz Łata, szef klubu radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. Po rozmowach z pacjentami wnioskujemy o wygospodarowanie środków na zakup aparatu echokardiografi cznego. Szacujemy, że koszt zakupu takiego sprzętu wyniesie około 200 tys. zł.
-Proszę, aby zakupiony sprzęt został odpowiednio oznakowany, że został sfinansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – mówił radny Włodzimierz Sajda.
Ostrowieccy radni zadeklarowali jeśli po przetargu aparat będzie droższy niż przekazane 200 tys. zł, a powiatu nie będzie stać na przekazanie różnicy, wówczas dołożą brakujące środki z budżetu gminy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *