Powolna degradacja Opatowa?

W Opatowie po przeniesieniu targowicy z ul. Partyzantów na obrzeża miasta zmienił się ciąg komunikacyjny.
Jak sygnalizował na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Opatów radny Andrzej Żychowski, sprawę tę poruszali mieszkańcy na zebraniach rad osiedlowych.
-Następuje degradacja tej części miasta i należałoby się zastanowić, co z tym faktem robić – mówi radny Andrzej Żychowski.
-Gospodarka jest wolną działalnością, a podmioty gospodarcze inwestują tam, gdzie widzą biznes – mówi burmistrz Opatowa, Andrzej Chaniecki. Trzeba stworzyć im warunki. Takie warunki, na ile nas było stać, bo nie było żadnych, stworzyliśmy kilka lat temu. Komfortem jest przynajmniej to, że jeśli ktoś przyjeżdża i chce wiedzieć, czy mamy jakieś tereny, na których może zainwestować, to mu je pokazujemy. I nie stawiamy jakieś bariery cenowej.
Jak podkreśla burmistrz, działalność gospodarcza przemieszcza się zależnie od rozwoju i obszarów tej działalności.
-Żadną bronią burmistrza nie jest dbanie o to, aby rynek prowadził działalność gospodarczą, bo ja nie mam na to żadnego
wpływu – mówi A. Chaniecki. Na to mogą mieć wpływ właściciele bądź najemcy lokali. Poprzednia władza sprzedała wszystkie lokale, które były własnością gminy i które mogły na bieżąco przynosić dochód.
Według burmistrza dzisiaj struktura handlu i usług niesamowicie się zmienia.
-Kto z nas idzie do małego sklepiku – mówi burmistrz. Czasami mam chęć zrobić tym osobom zdjęcia, co najwięcej o tym mówią. Słyszałem z sesji powiatowej, że jeden z radnych chroni działalność wolnorynkową. Następnie tego radnego widziałem jak wychodził ze sklepu wielkopowierzchniowego z rodziną i miał trzy pełne wózki. Jest to hipokryzja, demagogia, wręcz cynizm.
Burmistrz przyznał, że jest w trakcie rozmów z inwestorem, który chce wydzierżawić teren pod niewielki zakład  produkcyjny. Drugi z inwestorów jest zainteresowany działką pod działalność handlowo -usługową.
O zastoju w działalności gospodarczej świadczy również to, że w Opatowie nie ma zainteresowania lokalami usługowymi. Przekonał się o tym Ostrowiecki Kombinat Budowlany, który obecnie buduje blok mieszkalny z zaprojektowanymi 20 lokalami usługowymi. Na chwilę obecną jest chętny zaledwie na jeden taki lokal. Prawdopodobnie inwestor pozostawi w projekcie tylko 7 lokali, a reszta zostanie przeprojektowana na mieszkania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *