Kolejna promesa ? będzie remont drogi w Piotrowie

Powiat ostrowiecki otrzymał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach kolejną promesę w wysokości 228 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zostanie przeznaczona na remont liczącego 1291 metrów odcinka drogi relacji Pękosławice ? Nosów ? Waśniów w Piotrowie.
W imieniu starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy promesę odebrał naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., Jerzy Wrona. W uroczystości w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści, w tym poseł Andrzej Kryj.
-Te odcinek drogi powiatowej zostanie wyremontowany jeszcze w tym roku. Uzyskane z promesy środki stanowić będą 80% wartości przeprowadzonych prac ? informuje naczelnik, Jerzy Wrona. ?Droga ta została zniszczona w wyniku nawałnic i deszczy w 2014 roku. Przetarg na realizację remontu zostanie ogłoszony w ciągu najbliższego miesiąca.
W sumie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało promesy – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dla 39 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego. Beneficjentom wręczyła je wojewoda, Agata Wojtyszek.
Jak informuje Urząd Wojewódzki w Kielcach, wartość zadań przewidzianych do realizacji to 19 211 590 zł, a dofinansowanie z MSWiA wyniosło 12 474 000 zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną przeznaczone na realizację 64 zadań związanych z przebudową, bądź remontem dróg gminnych, powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2013 ? 2016. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 60 km dróg gminnych oraz powiatowych. Ponadto, wyremontowany zostanie most na terenie powiatu kieleckiego zniszczony w wyniku nawalnych deszczy w 2016 roku. W ramach przekazanych środków 3 mln 160 tys. zł trafi do powiatów, a 9 mln 314 tys. zł do gmin.
Uwzględniając przekazane dzisiaj promesy, województwo świętokrzyskie otrzymało dotychczas środki w łącznej kwocie 31 084 000 zł, co pozwoli na realizację 140 zadań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządów terytorialnych. Do dofinansowania w 2017 roku zgłoszone zostały 334 zadania na łączną kwotę dofinansowania 70 883 000 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *