To już pewne! Krzemionki następnym polskim kandydatem na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Po obradach 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która zakończyła się w minioną środę w Krakowie, stało się jasne, że neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w naszych Krzemionkach są z polskich obiektów najbardziej zaawansowane w staraniach o umieszczenie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Jak już informowaliśmy, podczas 41 sesji na listę UNESCO wpisane zostały kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku oraz stosowanego w nich systemów wykorzystania wody pogórniczej w Tarnowskich Górach. Ostrowieckie Muzeum Historyczno ? Archeologiczne oficjalny wniosek nominacyjny, który opracowuje wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, złoży w styczniu 2018 roku. Jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowany, to wpis na listę staje się prawdopodobny już w 2019 roku. Opinię, po wizytach w Krzemionkach grona ekspertów UNESCO, poznamy najprawdopodobniej w listopadzie 2018 roku. Niewykluczone, że dyrekcja muzeum i przedstawiciele NID stosowne wyjaśnienia będą musieli składać w siedzibie agendy UNESCO w Paryżu.
Przygotowaniem wniosku zajmuje się ekspert ds. UNESCO ? Bary Gamble. Pod koniec sierpnia ma powstać już jego robocza wersja. Wniosek nominacyjny przygotowywany jest dla dobra seryjnego, składający się z kilku komponentów. Poza Krzemionkami są to sąsiadujące z nimi prahistoryczne pola eksploatacyjne ?Borownia? w Rudzie Kościelnej i ?Korycizna? w Wojciechówce oraz posiadająca liczne związki z górnictwem krzemienia osada neolityczna na wzgórzu ?Gawroniec? w Ćmielowie. Celem jest przedstawienie zespołu obiektów, stanowiących połączenie górnictwa z osadnictwem. Poza ?Gawrońcem? wszystkie obiekty wpisane są na listę zabytków. Obecnie muzeum czeka na zgodę od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań na polu eksploatacyjnym ?Borowni? w Rudzie Kościelnej.
fot. K.Pęczalski

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *