Dobre wieści dla Ostrowca: będzie obwodnica, gazociąg i termomodernizacja!

3,6 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

sd

Jak informuje Iwona Sinkiewicz ? Potaczała, rzecznik prasowy marszałka województwa świętokrzyskiego, ponad 24 mln zł trafi do trzech miast północy województwa ? Starachowic, Skarżyska ? Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego ? na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Właśnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął dwa konkursy z działania ?Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Konkursy dedykowane były dla obszaru strategicznej interwencji – trzech miast północy województwa tracących funkcje społeczno ? gospodarcze: Starachowic, Skarżyska?Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego.
Decyzją Zarządu Województwa Ostrowiec Świętokrzyski uzyska dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3,6 mln złotych na realizacje projektu ?Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim? .
Dzięki pozyskanym środkom uda się przeprowadzić termomodernizację budynku Urzędu Miasta, Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań? oraz budynku kina ?Etiuda?.
-Wybór padł na te, a nie inne budynki, bowiem pozostałe obiekty użyteczności publicznej zostały już poddane procesowi termomodernizacji w ramach realizacji innych projektów. Ponadto rezultatem realizacji projektu musi być także uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 proc. na każdym z budynków, co w przypadku tych ujętych w projekcie zostało spełnione -mówi naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dominik Smoliński.
Obwodnica miasta najpóźniej w 2023 roku
ostrowiec_cmielow1O budowie miejskiej obwodnicy, czyli jak kto woli V etapu ulicy Zagłoby z węzłem w Brezelii i przedłużeniem drogi w kierunku Miłkowa i Opatowa, mówi się przy okazji każdej kampanii wyborczej. Budowa 2,7 km odcinka była szlagierem tej ostatniej, w 2014 roku. Teraz temat odżywa, bo rząd przyjął zaktualizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Ten zmieniony dokument dokonuje tzw. priorytezacji drogowych zdań inwestycyjnych. My cieszymy się szczególnie z
obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, która ma przebiegać przez Ostrowiec, węzeł Mostowa aż do Miłkowa. Koszt tego przedsięwzięcia to 55 milionów 795 tysięcy złotych. O dokończenie
tej drogi zabiegały różne ugrupowania polityczne oraz samorządy  różnych szczebli.

W rządowym dokumencie uzupełniono kluczowe projekty to m.in. budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa na trasie dróg DK 42 i DK 9, a także droga S 74 Mniów – Kielce, obwodnica Morawicy (DK73), inwestycje na drodze nr 7 na terenie województwa świętokrzyskiego. Łącznie w latach 2017-2023 na te cele rząd zamierza przeznaczyć 3,6 mld zł.
Budowa ostrowieckiej obwodnicy planowana jest w latach 2019-2022.
– Zadania polegające na budowie obwodnic mają na celu rozwiązanie kwestii płynności ruchu poprzez likwidację wąskich gardeł na sieci dróg krajowych. Szczególnie w okolicach miejscowości ruch międzynarodowy i tranzytowy spotyka się z ruchem regionalnym i lokalnym, zmierzającym do większych ośrodków administracyjnych ? czytamy w dokumencie rządowym.
Gazociąg Sandomierz ? Ostrowiec poprawi warunki inwestycyjne
gas-pipes-1557665Polska Spółka Gazownictwa rusza z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 na odcinku Sandomierz ? Ostrowiec Świętokrzyski. Inwestycja jest priorytetowa w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z punktu widzenia naszego miasta, nowa infrastruktura gazowa może przyczynić się do poprawy warunków inwestycyjnych oraz rozwoju gospodarczego naszego miasta. Łączna długość sieci gazowej wynosi ok. 58 km.
Co ciekawe, roczna wartość planu inwestycyjnego w 2017 roku wyniosła ok. 1,7 mld złotych. W tym roku jest wyższa o 500 mln zł. Tylko w 2016 roku zakończono budowę i modernizację gazociągów o łącznej długości 2756 km oraz ponad 64 tys. sztuk przyłączy gazowych o łącznej długości około 770 km. Inwestycje gazowe wiążą się z koniecznością uzyskania tytułów prawnych do tysięcy nieruchomości, na których budowane są sieci gazowe. Niezbędna jest także współpraca licznych biur projektowych oraz firm wykonawczych i dostawców. Wreszcie, proces inwestycyjny możliwy jest dzięki współpracy urzędów administracji państwowej, właścicieli nieruchomości, zarządców dróg, Dyrekcji Lasów Państwowych, zarządców terenów PKP, Zarządów Gospodarki Wodnej, lokalnych społeczności i innych beneficjentów, których zgody na korzystanie z nieruchomości są niezbędne na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ważna jest także kwestia współpracy z samorządami, począwszy do wojewódzkiego na skończywszy na powiatowym i gminnym.
Budowa gazociągu Sandomierz ? Ostrowiec przebiega na terenie trzech powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i ostrowieckiego, w obrębie miasta i gminy Ożarów, gminy Wojciechowice, miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gminy Bodzechów, miasta i gminy Ćmielów, gminy Samborzec, gminy Wilczyce, gminy Obrazów i miasta Sandomierza.
Jak się dowiedzieliśmy, przedsięwzięcie polega przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi w Miłkowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Zygmuntówka oraz zespołami zaporowo-upustowymi. Zakres inwestycji obejmuje gazociąg wysokiego ciśnienia od zasuw przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu do zasuw na połączeniu z gazociągiem DN 500 w Ostrowcu Św. na Romanowie wraz z kablem telemetrycznym oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 dla zasilania stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Zygmuntówka w Ostrowcu Św.. Inwestycja tyczy się również gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Zygmuntówka w Ostrowcu do włączenia zasilania dla WOST oraz Tabex OZMO z lokalizacją przy ul. Kolejowej. Wybudowana zostanie również stacja redukcyjno-pomiarowa, zlokalizowana w Miłkowie w rejonie Góry Opatowskiej oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zygmuntówka.
Gazociąg prowadzony będzie zarówno przez pola i sady, jak i przez teren zurbanizowany z zabudową jedno i wielorodzinną oraz przemysłową. Inwestycja krzyżuje się z rzekami, m.in. Opatówką, Kamionką, Modłą, Kamienną, Przepaść. Trwałego zajęcia terenu wymagać będą stacje redukcyjno-pomiarowe i zespoły zaporowo-upustowe oraz budowa dróg dojazdowych do zespołów zaporowo-upustowych.
Paweł Słowiński, Wiesław Rogala, Dariusz Kisiel

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dobre wieści dla Ostrowca: będzie obwodnica, gazociąg i termomodernizacja!

  • 18/01/2018 at 17:03
    Permalink

    Ach, te wspaniałe inwestycje wznoszone bez prawa głosu właścicieli. Państwo w Państwie. Nikt nie zapytał, czy odpowiada mi układ zaporowo – upustowy 40 m od domu, 2 m za ogrodzeniem. Nie jestem nawet stroną w postępowaniu, będąc bezpośrednim sąsiadem. Obok gazociągu wysokiego ciśnienia!!! Jestem poza strefą wybuchu, jak twierdzą projektanci!!! A może kupią sobie mój dom i będą codziennie podziwiać z okna widok na plątaninę żółtych rur i myśleć czy jest to bezpieczne.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *