Ponad 11 mln zł na modernizację Krzemionek i remont Pałacu Wielopolskich!

Mamy wreszcie super informację! Muzeum Historyczno ? Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 na realizację projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 11,07 mln zł, z czego 7,6 mln zł pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ostatnie tygodnie w naszym muzeum przypominały jazdę na rollercoasterze. Najpierw okazało się, że projekt muzeum, co prawda uzyskał bardzo dobrą ocenę merytoryczną, ale znalazł się na liście rezerwowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak skutecznie jednak lobbowało w Ministerstwie Finansów, że w miniony piątek wyszło na jaw, że po zwiększeniu alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 300 mln zł, dofinansowanie projektu ostrowieckiej placówki jest możliwe. Ministerstwo Finansów zgodziło się, by zwiększyć dotację dla infrastruktury zabytkowej do kwoty 409 mln zł, a konkretnie dla infrastruktury niezabytkowej do kwoty 125 mln zł i na zakup sprzętu oraz wyposażenia muzealnego do kwoty blisko 56 mln zł.
Za pozyskane środki na Krzemionkach planuje się wymianę kładki nad polem górniczym i przebudowę Domku Archeologa. W pomieszczeniach muzeum ma powstać wystawa poświęcona historii badań w Krzemionkach, a dwa kolejne zostaną przebudowane z przeznaczeniem na lekcje i warsztaty muzealne. Planuje się ułożenie światłowodu od budynku głównego do pawilonów naszybowych oraz wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z alarmem w pawilonach ?Zenon?, ?Wojciech?, ?Stefan?, szybach Nr 4 i 6 i ?Domku Archeologa?. Koniecznym jest też wymiana wewnętrznej sieci elektrycznej. W budynku muzeum planuje się montaż klimatyzatorów, a także montaż powietrznej pompy ciepła. Obiekt będzie dostosowany dla osób z dysfunkcjami mowy, słuchu i wzroku. Ulegnie przebudowie budynek gospodarczy. Rozbiórce poddane zostaną budynki nie mające znaczenia archeologicznego lub historycznego.

DSC_6776
Jeśli chodzi o Pałac Wielopolskich w Częstocicach, to wyremontowany zostanie jego dach, przeprowadzone zostaną renowacje ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno -kanalizacyjnej oraz schodów przy wejściach do budynku. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna i alarmowa, wykonane zostaną dymarki w parku pałacowym. Roboty budowlane będą obejmowały osuszanie fundamentów i murów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie fundamentów, wykonanie drenażu wokół budynku, wykonanie opaski wokół budynku, odwodnienie. Wykonana będzie nowa instalacja elektryczna, alarmowa i monitoring wizyjny. Wewnątrz budynku konieczna będzie reperacja i odnowienie tynków, wymiana podłóg, renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Z kolei w parku wykonane będą nowe ciągi pieszych, przeprowadzona konserwacja drzewostanu, wykonany zostanie plac przed tarasem muzeum umożliwiający działalność kulturalną i koncerty.
Przypomnijmy, że Krzemionki i Pałac Wielopolskich wraz z parkiem są zabytkami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *