Krzemionki bardziej dostępne, Pałac Wielopolskich wypięknieje

Jak już informowaliśmy, dodajmy jako pierwsi, Muzeum Historyczno ? Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało dotację wysokości 7,6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?. Całość projektu wraz z wkładem własnym powiatu sięgnie ponad 11 mln zł!
Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda na konferencji prasowej w Krzemionkach podkreślił, że pozyskanie środków nie byłoby możliwe bez wsparcia świętokrzyskich parlamentarzystów. Mówił, że składany w styczniu 2016 roku projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego został przez marszałka województwa odrzucony. Wtedy zrodził się pomysł starania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Warunkiem była realizacja projektu o wartości nie mniejszej, niż 2 mln euro. Nadarzyła się więc doskonała okazji, żeby do projektu włączyć remont Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Program preferował projekty, które znajdowały się w kontraktach terytorialnych poszczególnych województw. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w sierpniu 2016 roku Muzeum złożyło fiszkę projektu, która uzyskała rekomendację i przesłana została do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN wybrało, spośród 16 przesłanych projektów, 4 do wpisania do kontraktu terytorialnego. Wśród nich znalazł zaproponowany przez ostrowieckie muzeum. Projekt obejmował prace konserwatorskie w zabytkowym Pałacu Wielopolskich z otaczającym go parkiem oraz w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Jednocześnie dyrektor Włodzimierz Szczałuba rozpoczął prace projektowe, gdyż warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie było posiadanie pozwoleń na budowę w dniu składania. Przewidywane w fiszce działania obejmowały różne dziedziny, dlatego prace projektowe zostały podzielone na trzy kategorie: działalność twórcza ? scenariusz wystawy stałej, prace budowlane – Rezerwat i Pałac Wielopolskich, prace górnicze ? podziemna trasa turystyczna.
W ciągu ostatniego miesiąca, najpierw w wyniku oceny merytorycznej I stopnia wniosek muzeum uzyskał 44 punkty i znalazł się na  liście rezerwowej na 7 pozycji. Później, po zwiększeniu alokacji w konkursie, wniosek znalazł się na liście rankingowej podstawowej i został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia. Co prawda, muzeum nie posiada jeszcze ostatecznej decyzji, której należy się spodziewać na przełomie października i listopada, ale praktyka wskazuje, że kwestia dofinansowania projektu jest już przesądzona.

DSC_2666

Według posła Krzysztofa Lipca, wniosek został bardzo dobrze napisany i nic dziwnego, że został oceniony pozytywnie przez ministra, profesora Piotra Glińskiego. Jego realizacja jest ważna dla kulturowego dziedzictwa Polski. Krzemionki przecież jako pierwsze zostały uznane za Pomnik Historii.
Senator Jarosław Rusiecki wyraził nadzieję, że poprawa dostępności muzeum w Krzemionkach i Pałacu Wielopolskich zapewne ucieszy wszystkich turystów, także tych z zagranicy. Krzemionki są jednym z najcenniejszych na świecie zabytków kultury materialnej i zapewne, także dzięki wsparciu obecnego rządu, doczekają się wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I dobrze, bo takie miejsca należy pokazywać i przekazywać jako dziedzictwo następnym pokoleniom.
Poseł Andrzej Kryj wskazał na przykład dobrej współpracy między samorządem powiatowym, a parlamentarzystami. Podkreślił, że zawsze, kiedy rządzi PiS, rola Krzemionek jest doceniana. Tak było niespełna 10 lat temu, kiedy dzięki wsparciu śp. premiera Przemysława Gosiewskiego i ministra Tomasza Merty udało się wybudować zespół budynków, w którym mieszczą się sale wystawiennicze, konferencyjne i pomieszczenia dla naukowców. Krzemionki, w opinii posła, ukazują geniusz myśli technicznej neolitycznych górników.  Zaproponował, by w przyszłym roku urządzona została w Sejmie specjalna wystawa poświęcona Krzemionkom.
Prace modernizacyjne w Krzemionkach i przy Pałacu Wielopolskich rozpoczną się wiosną 2018 roku. Jeśli chodzi o pałac, to przewidziany jest w nim remont dachu oraz instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej, przeprowadzenie prac renowacyjnych ścian zewnętrznych i budowlanych przy fundamentach. Remontu doczekają się schody przy wejściach do budynku. Wykonana zostania nowa instalacja elektryczna i alarmowa. Przebudowane zostaną ściany wewnątrz pałacu. Wykonany zostanie także remont podłóg drewnianych. Renowacja lub wymiana obejmie wewnętrzną stolarkę drzwiową. Obiekt zyska wentylację mechaniczną. Zagospodarowana zostanie mała architektura w przypałacowym parku. Przeprowadzona zostanie konserwacja drzewostanu, nasadzone będą nowe drzewa, wykonany zostanie plac przed tarasem muzeum. Hitem będzie wykonanie w parku ekspozycji ?in situ? odkrytych dymarek.
W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki prowadzone będą roboty budowlane i budowlano-montażowe. Przebudowany zostanie Domek Archeologa, rozbiórce zostaną poddane 4 stare budynki. Przebudowie ulegną dwa budynki nad szybami kopalnianymi Zenon i Stefan. W szybie Zenon i szybie ewakuacyjnym zamontowane zostaną dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostanie oświetlenie trasy turystycznej, które zyska zasilanie awaryjne. W podziemnej trasie nastąpi wymiana zniszczonych osłon wyrobisk górniczych, osłon z tworzywa sztucznego i szyb na osłony bardziej estetyczne i odporne na czynniki atmosferyczne. Pole górnicze będzie posiadało monitoring wizyjny. W budynku muzeum wykonana zostanie stała wystawa z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i elementów ekspozycyjnych. Zakłada się, że wystawa połączy elementy przekazu  multimedialnego z rekonstrukcją scenek z życia neolitycznych górników.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *