Inwestują w oświatę

Podczas sesji w Kunowie burmistrz Lech Łodej przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
W tym okresie zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego były realizowane w Publicznym Przedszkolu w Kunowie, w pięciu oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dołach Biskupich, Nietulisku Dużym, Janiku, Wymysłowie i Miłkowskiej Karczmie. Kształcenie na poziomie I i II etapu edukacyjnego realizowane było także w pięciu szkołach podstawowych, zaś na III poziomie w Gimnazjum w Kunowie. Do placówek przedszkolnych uczęszczało 296 dzieci, więcej niż w roku 2015/16 o 19,93 proc. W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczyło się 323 uczniów, w gimnazjum 195, zaś w szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne 124 uczniów.  Łącznie w szkołach uczyło się 642 uczniów i było to mniej o 6,85 proc. niż w 2015/2016 r. Wydatki na funkcjonowanie szkół wyniosły 3.969,332,25 zł i jest to kwota większa o 240.527,45 zł, zaś na funkcjonowanie przedszkoli wydano 1.342 157,94 zł i jest to więcej o 197.247,82 zł niż w ubiegłym roku 2015/2016. Wydatki gminy na gimnazjum wyniosły 2.453.328,98 zł, więcej o 37.752,20 zł. Wydatki gminy na szkoły prowadzone przez osoby fizyczne wyniosły 1.567/577,22 zł, więcej o 241.045,12 zł, zaś na przedszkola 1.302.888,21 zł, więcej o 431.668,96 zł. W sumie w 2016/2017 r. wydatki na prowadzenie gimnazjum, szkół i przedszkoli z gminy wyniosły 475.527,47, zaś na  placówki prowadzone przez osoby fizyczne łącznie wydano 672.714,08 zł. Średni koszt edukacji dziecka w placówkach przedszkolnych w gminie Kunów wynosi 7.941,76 zł i jest mniejszy o 415,25 zł w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Na realizację zadań oświatowych w roku 2016/2017 gmina wydała 10.635 284,60 zł i jest to kwota większa o 1.148 241,55 zł niż w poprzednim roku szkolnym.
Jak mówi burmistrz Lech Łodej, inwestycje w edukację młodych ludzi, to kapitał na przyszłość. Stąd też w tym roku utrzymane zostały stypendia burmistrza. Jak zauważyła radna Barbara Domagała, przewodnicząca komisji oświaty, reforma w gminie została bardzo dobrze przeprowadzona, a co najważniejsze żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Gmina także pozyskuje środki z zewnątrz, składając wnioski na dofinansowanie na doposażenie pracowni szkolnych, co przynosi wymierne efekty. Jak zaznacza burmistrz L. Łodej dobra jest współpraca gminy ze wszystkimi placówkami, co sprzyja realizacji wspólnych celów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *