Nowe ceny ciepła

Jak już wcześniej informowaliśmy, spółka Miejska Energetyka Cieplna jeszcze w czerwcu br. wystąpiła z wnioskiem do URE o podniesienie cen ciepła.
Były one jedne z najniższych w kraju i utrzymywały się pomimo wzrostu kosztu zakupu węgla i jego niedoborem na rynku. Od 1 listopada br. obowiązują już nowe, niewiele wyższe od obowiązujących.
-W dniu 12 października 2017 r. Prezes URE decyzją nr OKA.4210.26(11).2017.189.XV.RZ zatwierdził nową taryfę, która została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 3158 z dnia 16 października 2017 roku -poinformował prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dariusz Wojtas. Decyzją Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nowa taryfa dla dostarczanego ciepła została wprowadzona z dniem 1 listopada 2017 r. Średni wzrost opłat za ciepło w poszczególnych grupach taryfowych zwiększył się nieznacznie powyżej 1 proc. Jest spowodowany głównie radykalną podwyżką cen miału węglowego, sięgającą powyżej 40 proc. Uzyskanie tak niskiej podwyżki cen, wytwarzanej przez MEC energii cieplnej, było możliwe dzięki podjętym przez Zarząd MEC-u działaniom, a zwłaszcza poprzez zmniejszenie kosztów przesyłowych, co w znacznym stopniu pozwoliło zredukować pozostałe koszty kształtujące cenę energii cieplnej. Działania te poskutkowały zatwierdzeniem cen w taryfach, które należą do najniższych w Polsce i ograniczeniem do minimum podwyższenia cen ciepła dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
Należy dodać, iż niskie ceny ciepła zostały utrzymane, pomimo wzrostu kosztu zakupu węgla i jego niedoboru na rynku. Poziom cen w spółce jest i musi być  konkurencyjny w stosunku do cen energii wytworzonej z pozostałych surowców energetycznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *