Recepta na pogodną starość

W wielu domkach jednorodzinnych, mieszkaniach w blokach, można zaobserwować, patrzących przez okno na ulicę starszych ludzi.
Samotnych, starszych sąsiadów jest obok nas coraz więcej. Z trudem wychodzą oni z domu po zakupy, a część z nich czeka na kogoś z rodziny lub sąsiadów, by pomogli im w zrobieniu zakupów i załatwieniu innych codziennych spraw.
Czynności dnia codziennego, takie jak mycie, karmienie, przebieranie, stają się problemem dla seniorów. Przychodzi taki moment, kiedy stajemy się mniej sprawni i wymagamy pomocy. Wielu starszych ludzi potrzebuje pomocy ze strony osób trzecich.
-Jeśli nie radzą sobie oni z podstawowymi czynnościami, jak przyjmowanie leków, zmiana opatrunków, a równocześnie nie mogą skorzystać z pomocy najbliższej rodziny, mogą zwrócić się do MOPS-u o przyznanie im usług opiekuńczych. Niewiele jednak osób wie, iż w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca, z racji wieku lub niepełnosprawności, pomocy innych osób, może skorzystać z usług opiekuńczych i bytowych świadczonych w rodzinnym domu pomocy -informuje Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. ?Także na terenie naszej gminy istnieje możliwość utworzenia i prowadzenia takich rodzinnych domów pomocy.
Procedura założenia rodzinnego domu pomocy nie jest skomplikowana. Osoby indywidualne lub organizacje pożytku publicznego, zainteresowane prowadzeniem takiego domu, powinny dysponować własnym lokalem lub w przypadku najmu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, powinny zadbać, aby okres umowy tego najmu zapewniał właściwą działalność rodzinnego domu pomocy. Ponadto potrzebne jest zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w tym właśnie zakresie.
Zdaniem Magdaleny Salwerowicz, rodzinny dom seniora jest alternatywą dla dużych ośrodków opieki lub drogich prywatnych placówek. Tutaj osoby starsze znajdują odpowiedzialnych opiekunów, z którymi nawiązują bliskie, familijne relacje. Wsparcie w formie usług w rodzinnym domu pomocy, udziela się dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób. Założycielami rodzinnych domów pomocy mogą być małżeństwa, mające dorosłe dzieci, jak i też rodziny z dziećmi. Dzięki temu między opiekunami, a osobami starszymi, wytwarza się prawdziwa więź emocjonalna.
-Jeżeli ktoś posiada własny dom, ma w swoim najbliższym otoczeniu osoby starsze lub wymagające całodobowej opieki, lubi pomagać innym i nie jest mu obcy problem samotności ludzi starszych, chorych, mających trudności w codziennym funkcjonowaniu, wynikający z podeszłego wieku i niepełnosprawności, ma dużo energii i czasu i nie boi się wyzwań, to pracownice MOPS zachęcają takie osoby do utworzenia rodzinnych domów pomocy.
Pobyt podopiecznego w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny. Wysokość poniesionych miesięcznych wydatków zostaje określona w umowie zawartej między gminą, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, prowadzącymi rodzinne domy pomocy. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami, dotyczącymi tworzenia i prowadzenia rodzinnych domów pomocy, zakresem usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez takie placówki oraz warunków kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy, zachęcamy do osobistego bądź telefonicznego kontaktu z koordynatorem Joanną Basińską (I piętro, pok. 1.23 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Świętokrzyskiej 22).

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Recepta na pogodną starość

  • 16/11/2017 at 08:57
    Permalink

    Większość z nas dożyje starości,niedołężności spowodowanej wiekiem i życia w samotności,więc trzeba myśleć już dziś o swojej przyszłości.Nawet wysokie świadczenie emerytalne nie zastąpi wtedy zwyczajnego codziennego kontaktu z drugim człowiekiem…
    Stąd od kilku lat apeluję do władz samorządowych o tworzenie ośrodków dla ludzi starszych,niekoniecznie wymagających opieki medycznej a potrzebujących codziennej rozmowy czy drobnych spraw socjalnych.Jest przecież tyle niewykorzystanych pustostanów i tylu potrzebujących seniorów.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *