Emeryci obniżają bezrobocie

W październiku zanotowaliśmy najniższy od ćwierćwiecza poziom bezrobocia.
Do rekordowego spadku liczby osób zarejestrowanych w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim przyczynili się także emeryci.
W skali roku, zawsze bezrobocie było najniższe w miesiącach letnich i jesiennych. W tym czasie najwięcej budowano dróg, mostów, budynków, obiektów handlowych. Były też oferty pracy sezonowej przy zbiorze warzyw i owoców. Ale nigdy jeszcze spadek bezrobocia u progu zimy nie był tak wyraźny, jak w październiku tego roku. W kraju liczba bezrobotnych w stosunku do września zmniejszyła się aż o 46 tys. osób, czyli o 4,1 proc.
W powiecie ostrowieckim, słupek na wykresie obrazującym poziom bezrobocia jest najniższy w historii. Na koniec października mieliśmy zarejestrowanych czyli, czasowo niepracujących 4.528 osób. W październiku poprzedniego roku było to 5.270 osób, a w październiku 2015 ? ponad 6.800.
Zarówno minister rodziny i pracy, jak i specjaliści od rynku pracy nie mają wątpliwości, że ?tąpnięcie? nastąpiło po obniżeniu wieku emerytalnego. Na emerytury w wieku 65 i 60 lat zdecydowały się głównie osoby, które nie pracowały i były zarejestrowane w urzędach pracy. W Ostrowcu wiek emerytalny osiągnęły w październiku 84 osoby bezrobotne. Wielokrotnie pisaliśmy, że mieszkańcy powiatu z grupy 50 plus, mają najwięcej problemów z powrotem na rynek pracy. Dotyczy to szczególnie osób bez konkretnego zawodu czy fachu. Ale na ten oczekiwany trend wpływ miała też większa liczba ofert pracy oraz pieniądze z programów unijnych i funduszu pracy, przeznaczone na wspieranie osób wkraczających na rynek pracy. W tym roku ostrowiecki urząd wydał rekordową kwotę 22 mln zł na różne formy aktywizacji zawodowej, a więc staże, bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie, dofinansowanie działalności gospodarczej itp. Zdaniem Joanny Suski, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, znaczące wsparcie otrzymały zwłaszcza osoby do 30 roku życia. Większość młodych mieszkańców naszego powiatu, szczególnie absolwenci szkół zawodowych znaleźli zatrudnienie. Szczególne znaczenie miało wprowadzenie nowej formy aktywizacji, czyli refundacji kosztów zatrudnienia osób młodych. W przypadku przyjęcia nowego pracownika, pracodawca otrzymuje przez okres roku kwotę 1.907 zł.
-Moim zdaniem w najbliższych latach rząd powinien przygotować równie skuteczne instrumenty wsparcia osób z grupy 50 plus, ponieważ oni mają największe trudności z powrotem na rynek pracy ? podkreśla kierownik Joanna Suska. -Powinny się też pojawić nowe programy społeczno -zawodowe, adresowane do grupy długotrwale bezrobotnych. Aż 54 proc. osób z rejestru bezrobotnych pozostaje bez pracy rok i dłużej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *