Praca dla obcokrajowców

Od stycznia 2018 r. zezwolenia dla obcokrajowców na pracę sezonową będzie wydawał Powiatowy Urząd Pracy z upoważnienia starosty.
Będą też opłaty za czynności administracyjne, związane z ubieganiem się o zezwolenie i składaniem oświadczenia przez pracodawcę. Lokalni pracodawcy i właściciele gospodarstw rolnych coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców. Nie jest łatwo znaleźć na ostrowieckim rynku osoby przygotowane i chętne do wykonywania określonej pracy. O rosnącej roli na rynku pracy, głównie Ukraińców, ale także obywateli innych państw wschodnich, świadczy statystyka.
W 2015 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zarejestrował 149 oświadczeń naszych pracodawców o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. W 2016 r. takich oświadczeń było 387, czyli o 30 proc. więcej, natomiast do 10 grudnia 2017 r. już 460 (wzrost o 20 proc.). Wszystko wskazuje, że w przyszłym roku ponad pół tysiąca cudzoziemców może znaleźć zatrudnienie w lokalnej gospodarce.
Do 20 grudnia br. urząd pracy będzie rejestrował oświadczenia pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. uproszczonej procedury, która nie wymaga zezwolenia na pracę. Jednak pracownicy ostrowieckiego urzędu już przygotowują się do zmian, jakie wejdą w życie w styczniu 2018 r. Nowością będzie konieczność posiadania zezwolenia na pracę sezonową. Wymóg ten dotyczyć będzie sektorów: rolnictwa, turystyki i ogrodnictwa. Zezwolenie na pracę, w wymiarze dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym, będzie wydawał starosta na wniosek pracodawcy.
W przyszłym roku będzie też obowiązywała druga z form zatrudnienia. Pracodawca będzie mógł złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do sześciu miesięcy w okresie roku. Zarówno zezwolenia, jak i oświadczenia będą miały procedurę administracyjną. W przypadku odmowy pracodawca będzie mógł odwołać się od decyzji starosty do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Urząd zobowiązany będzie w ciągu 30 dni przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Wprowadzona zostanie opłata, pobierana za tego typu czynności administracyjne. Nie ma jeszcze szczegółowego rozporządzenia, ale mówi się o kwocie 30 zł. Tyle będzie musiał zapłacić pracodawca za każdego rejestrowanego obcokrajowca.
Joanna Suska, kierownik w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim podkreśla, że obcokrajowcy, wśród których aż 90 proc. to Ukraińcy, co najwyżej wspierają nasz rynek pracy. Wypełniają powstałe na nim luki .Lokalni pracodawcy pilnie poszukują kierowców samochodów ciężarowych do transportu międzynarodowego, czy pracowników sektora budowlanego i właśnie w tych specjalnościach pracuje najwięcej cudzoziemców. Zarówno kierowca, jak i budowlaniec, to deficytowe zawodowy nie tylko w regionie, ale i w kraju. Ukraińcy znajdują też zatrudnienie w gospodarstwach sadowniczych, rolnych i w gospodarstwach domowych, czyli decydują się na prace, których nie chcą się podjąć miejscowi.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Praca dla obcokrajowców

  • 19/12/2017 at 11:12
    Permalink

    Jeszcze dopłacać żeby zatrudniać Ukraińców a nie Polaków, paranoja w jaki kierunku to zmierza? Tradycyjna gadka: nie pasuje 1300zl? Na twoje miejsce kolejka Ukraińców

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *