Rusza budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dyrekcja szpitala zwróciła się do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z wnioskiem o sfinansowanie  z budżetu Powiatu Ostrowieckiego usługi inwestora zastępczego w związku z budową pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu ?Budowa i wyposażenie pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego?.
Projekt realizowany jest przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. O tym, czy powiat wyasygnuje z budżetu środki na wyłonienie inwestora zastępczego, zdecydują ostatecznie radni Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Dyrekcja szpitala twierdzi, że zastępstwo inwestycyjne w ramach  projektu prezentuje korzystny stosunek rezultatu usługi do jej ceny. Profesjonalny pośrednik w procesie inwestycyjnym w przypadku roboty budowlanej tej skali oraz wartości stanowi zabezpieczenie odpowiedniego poziomu nadzoru nad wykonaniem robót oraz gwarantuje odpowiedzialność inwestora zastępczego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania inwestycji. Prowadzenie procesu budowlanego tej wartości, finansowanego przy współudziale środków centralnych, przy wykorzystaniu pracowników oraz służb własnych szpitala, angażowałoby je w sposób całkowity, co mogłoby negatywnie przełożyć się na realizację bieżącego funkcjonowania szpitala jako podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń w warunkach stacjonarnych.

????????????????????????????????????

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że na podstawie dostępnych publikacji internetowych koszty zatrudnienia inwestora zastępczego wahają się pomiędzy 5, a 10% kosztów całej inwestycji, co przy szacunkowym koszcie budowy SOR w wysokości blisko 9,3 mln zł – po przeliczeniu kosztorysów inwestorskich – stanowi kwotę pomiędzy 464, a 928 tys. zł. W harmonogramie realizacji projektu została przewidziana kwota 150 tys. zł, jako koszt niekwalifikowany na nadzór inwestorski, co wskazuje na to, że dotacja na inwestora zastępczego powinna być pomniejszona właśnie o te środki. Ostatecznie, dyrekcja ZOZ wnioskuje o przyznanie dotacji celowej w ogólnej kwocie 545 tys. zł, w transzach sięgających w 2018 roku 200 tys. zł, w 2019 roku 335 tys. zł, a w 2020 roku 10 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *