Ostrowiec Świętokrzyski w gronie liderów najlepiej zarządzających finansami

Nasze miasto znalazło się w gronie 319 samorządów, które uzyskały wysoką ocenę w pre ? ratingu wykonanym przez agencję ratingową INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, która swoim badaniem objęła 2792 jednostek samorządu terytorialnego.
Wysoka ocena mieści się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Agencja, która przeprowadziła ranking, podlega Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, zaś jej kwalifikacje sygnowane są przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie. Ocena ta jest jedną z najlepszych promujących także gospodarczo nasze miasto i kształtujących pozytywny image naszego samorządu.
Gmina otrzymała tę informację od dr hab. Pawła Śliwińskiego, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego.
-Tylko 11 proc. samorządów może się pochwalić podobną oceną. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznymi w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców – pisze do prezydenta Jarosława Górczyńskiego profesor Paweł Śliwiński. – Otrzymana ocena pre-ratingowa to już dla nas duże wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie słuszności realizowanej polityki zarządzania miastem i finansami. ?Miasto od nowa?, to hasło przewodnie działań, które realizuję z zespołem oddanych naszemu miastu ludzi. Rozumiemy się i mamy jasno określony cel, jaki nam przyświeca, a jest nim przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów do miasta – nie tylko tych ogromnych, ale i mniejszych firm, które dadzą mieszkańcom zatrudnienie i wykorzystają kapitał ludzki. Ten kapitał jest naszym największym atutem i daje przewagę w stosunku do innych miast. Zaplanowaliśmy zrównoważony budżet, który zapewni politykę prorozwojową i da solidne podstawy. Chociażby do tego, by podatki lokalne nie były podnoszone i aby cena usług komunalnych jak woda, kanalizacja czy ciepło, były na stabilnym poziomie. To jest obecnie szczególnie ważne, bo wiele miast boryka się z olbrzymimi problemami i zadłużeniem. My mamy finanse na stabilnym poziomie, skupiamy się więc na budowaniu marki Ostrowca Świętokrzyskiego jako ważnego ośrodka gospodarczego w regionie i bezpiecznego przyjaznego miasta do życia dla mieszkańców ? podkreśla prezydent Jarosław Górczyński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *