Rozwód ostrowczan zamieszkałych w Unii Europejskiej

Dwa lata temu przeprowadziłam się z dzieckiem do męża mieszkającego i pracującego od dłuższego czasu w Hiszpanii ? mówi czytelniczka.


Próbowałam w ten sposób ratować nasze małżeństwo, które nie wytrzymywało rozłąki. Jednak nasze relacje wcale się nie poprawiły. Szybko zorientowałam się, że mój mąż prowadził dotąd podwójne życie. Uznałam, że trzeba wracać do kraju. Teraz chciałabym wnieść sprawę rozwodową. Jak mam to formalnie uregulować?
-Polacy przebywający w jednym z państw Unii Europejskiej, których małżeństwo faktycznie przestało istnieć, są zainteresowani formalnym uregulowaniem tego stanu w drodze rozwodu lub separacji ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 -25 – 00). W takiej sytuacji nasuwa się pytanie, który sąd jest właściwy do rozpatrzenia takiej sprawy. Obowiązujące przepisy dają możliwość wytoczenia powództwa lub wniesienia wniosku w tej materii przed sądem w Polsce lub w państwie zamieszkania. Nie oznacza to jednak dowolności w wyborze kraju, w którym wytoczymy powództwo. W kwestii kompetencji w sprawie o rozwód, czy separację należy uciec się do przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
Przepisy takie można znaleźć m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w umowach międzynarodowych. W sprawach dotyczących rozwodu lub separacji właściwe są sądy Państwa Członkowskiego, na którego terytorium:
a/ małżonkowie zwykle zamieszkują, lub małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam mieszka, lub pozwany zwykle zamieszkuje, lub składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego;
b) którego obywatelami są oboje małżonkowie. Pozew o rozwód lub separację może być złożony przed sądem w Polsce, jak i w innym państwie UE. Nie ma jednak prawnej możliwości, aby w sprawie rozwodu lub separacji małżonków orzeczenia wydały dwa różne sądy. W przypadku, gdyby każdy z małżonków złożył pozew w państwach, w których stale zamieszkuje, to wówczas sądem właściwym do rozpoznania  sprawy będzie ten sąd, przed którym wcześniej wytoczono powództwo o rozwód lub separację. Jeżeli zatem żona złoży pozew o rozwód w polskim sądzie wcześniej niż mąż za granicą, to orzekał o rozwodzie będzie sąd polski. Orzeczenia wydane w jednym z Państw Członkowskich są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *