Batalion WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Co tu jest grane?

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości znajdującej się przy ul. A.Hedy ps. ?Szarego?, dawnej ul. Gulińskiego, po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno ?Wychowawczym, z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa.
Punkt dotyczący uchwały  został wprowadzony w ostatniej chwili i już na początku wzbudził wątpliwości radnych KWW Jarosława Górczyńskiego. Agnieszka Rogalińska – szefowa klubu, w imieniu radnych zwróciła się z sugestią wskazania w projekcie uchwały podmiotu, jakim jest WOT, a nie jedynie celowości nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
-Jesteśmy przekonani o słuszności utworzenia batalionu Wojskowej Obrony Terytorialnej i chcemy mieć pewność, że przekazane obiekty temu będą służyć, lecz projekt uchwały takiego zapisu nie zawiera, a wskazuje jedynie cel, czyli potrzeby obronności państwa i stąd też nasza propozycja, aby taki zapis znalazł się w przyjmowanej uchwale ? wyjaśniała radna A. Rogalińska. ? Obecny zapis nie wskazuje jednoznacznie, że w przekazanej nieruchomości zostanie utworzony batalion WOT, a pojęcie ?na potrzeby obronności państwa? jest dosyć szerokie. Stąd też taki zapis rozwiałby wszelkie wątpliwości i głosując za przyjęciem tej uchwały, mielibyśmy pewność, że w tym obiekcie powstanie batalion wojskowy.
Radna przy pomniała również, że w sąsiednim powiecie starachowickim, gdzie także ma powstać batalion WOT, przyjmowana przez tamtejszych radnych uchwała intencyjna w tej samej sprawie zawierała zapis dotyczący wyrażenia woli przekazania nieruchomości konkretnie Wojskom Obrony Terytorialnej. Stąd też pojawiło się pytanie: dlaczego projekt uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego podobnego zapisu nie zawiera?
W wyjaśnieniu starosta Zbigniew Duda stwierdził, że taki zapis nie jest konieczny, gdyż fakt utworzenia batalionu WOT w przedmiotowych obiektach zawiera uzasadnienie uchwały. Starosta zapewnił również, że nie ma zagrożenia, aby batalion WOT nie powstał, powołując się na potwierdzającą informację uzyskaną na konferencji od wojewody świętokrzyskiego.
Radni KWW J. Górczyńskiego dopytywali także o lukę budżetową spowodowaną nieodpłatnym przekazaniem obiektu. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach przedmiotowa nieruchomość miała być zbyta za kwotę 2,3 mln zł, co zostało zapisane w tegorocznym budżecie. Wątpliwości co do realności sprzedaży nieruchomości miała Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniując budżet i wskazując, że w wypadku nie uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży majątku już w 2017 r., jak również w 2018 r., relacja nie będzie zachowana.
-Czy nie boicie się Państwo, że brak tego dochodu spowoduje negatywną opinię RIO przy rozliczaniu wykonania budżetu powiatu? 2,3 mln to dosyć pokaźna kwota, czy macie Państwo jakąś alternatywę na wypełnienie powstałej luki finansowej ?dopytywała radna A. Rogalińska.
Jak wyjaśniała skarbnik powiatu Magdalena Zieleń, nieruchomość ta była planowana do sprzedaży już w 2017 r. i pomimo tego budżet zamknięto z nadwyżką. Stąd też nie ma zagrożenia dla jego realizacji. Do tego skarbnik poinformowała, że alternatywą dla powstałej luki finansowej jest ewentualna sprzedaż innych nieruchomości. Jednak nikt podczas sesji nie usłyszał odpowiedzi na dwukrotnie zadawane przez radną A. Rogalińską pytanie: o jakie ewentualnie nieruchomości chodzi?
Starosta ostrowiecki wyjaśniał również, że wojsko żadnemu samorządowi nie zapłaci za nieruchomości. Przypomnijmy, że zgodnie z założeniem w regionie świętokrzyskim ma powstać trzy bataliony WOT w 2019 ?2020 r.. Jeden ma być utworzony w Kielcach, a kolejne dwa w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zainteresowanie powstaniem batalionu wyraża również Sandomierz.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Batalion WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Co tu jest grane?

 • 05/05/2018 at 13:57
  Permalink

  Niech się dłużej kłócą na linii starostwo-urzad miasta to Starachowice z przyjemnością nam sprzątną z przed nosa batalion i sobie utworzyć ile ale batalion harcerzy

  Reply
 • 05/05/2018 at 15:02
  Permalink

  fakt jest faktem,że cwani prawnicy potrafią wszystko : teoretyzując,miasto gratisowo zbywa swoją własność na rzecz WOT w intencji wspomożenia obronności kraju – jednak WOT natychmiast spienięża taki podarunek uzasadniając potrzebą pilnego zasilenia swej kasy,oczywiście pod nadzorem swych prawników i zabiera cenne pieniążki z Ostrowca do swojego skarbczyka,nie myśląc co z danym obiektem zrobi nabywca,np. prywatny właściciel domów publicznych – oczywiście przesadzam
  lecz co z tego ma powiat,miasto,gmina czy nawet województwo ? poczucie oszukania i wstydu,choć mając nadzieję, kiedyś będzie to rozliczone

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *