W Bałtowie rewitalizacja kąpieliska i tras turystycznych

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,1 mln zł na projekt ?Rewitalizacja Gminy Bałtów”. Projekt obejmuje „Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych”. Jak zaznacza wójt Andrzej  Jabłoński, inwestycja obejmuje cztery zadania, a jej głównym celem jest przywrócenie terenom na obszarze gminy funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
ierwsze zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, rewitalizację przestrzeni społeczno – gospodarczej, takich jak: Okręglica czy rewitalizacja kąpieliska ?Kamienne Oko?. Drugie zadanie obejmuje rewitalizację trasy turystycznej -Jaskinia, szklaku wód wywierzyskowych, rewitalizację ?Żydowskiego Jaru? oraz punktu widokowego ?Panorama Bałtowa?. Zadanie trzecie obejmuje rozbudowę wraz z przebudową pola kempingowego, zagospodarowanie terenu pod budowę pola namiotowego. Ostatnie z zadań projektu dotyczy przebudowy wraz z rozbudową placu zabaw na terenie bałtowskiego kompleksu turystycznego oraz adaptację zabytkowego młyna.
Wartość całego projektu to 6.177.576,56 zł, z czego dofinansowanie wynosi 4.140.687,66 zł, a wkład własny 2.036.888,90 zł. Dzięki tej inwestycji ożyje wiele atrakcyjnych miejsc w gminie, co przyniesie pozytywne efekty społeczne i gospodarcze.
Wójt A. Jabłoński nie krył zadowolenia, że wniosek na ponad 6 mln zł przeszedł pozytywną weryfikację i uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jest to projekt o największej wartości w powiecie ostrowieckim, który otrzymał takie dofinansowanie. Gmina Bałtów wraz z gminą Bodzechów są jedynymi w województwie, które uzyskały dotację w ramach RPO na rewitalizację. Czas realizacji tych zadań to lata 2019 -2020.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *