Dodatkowy milion złotych na aktywizację zawodową

Powiatow y Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Można z nich korzystać od 10 maja br.
Na początku maja ostrowiecki urząd otrzymał z funduszu pracy kolejny milion złotych na aktywizację zawodową mieszkańców naszego powiatu. Są to pieniądze adresowane do osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wprawdzie od wielu miesięcy czytamy i słyszymy o problemach pracodawców z pozyskaniem kandydatów do pracy, a w kolejnym już miesiącu odnotowujemy spadek bezrobocia, to liczba osób długotrwale bezrobotnych nie zmniejsza się. W naszym powiecie pozostaje 2,4-tysięczna grupa osób (52 proc. ogółu bezrobotnych), które od lat nie pracują i nic nie wskazuje na to, aby ich sytuacja zmieniła się na lepsze. Właśnie do nich kierowane są pieniądze z funduszu pracy.
-Polityka ministerstwa jest zgodna z naszymi oczekiwaniami ? podkreśla Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim. -W ostatnim czasie wielokrotnie mówiłam, że szczególny nacisk należy zwrócić na grupę osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki dodatkowym środkom z funduszu pracy, będziemy mogli wesprzeć tę grupę. Część tych osób nie posiada kwalifikacji. Będziemy mogli zaoferować im staże, prace interwencyjne, szkolenia oraz dofinansowanie działalności gospodarczej.
Z identycznych form wsparcia będą też mogli skorzystać bezrobotni z grupy 50 plus. Osoby po pięćdziesiątce są w trudniejszej sytuacji niż młodzi. Obecnie w ostrowieckim urzędzie zarejestrowanych jest aż 1.180 osób powyżej 50 roku życia. Lokalni pracodawcy mogą składać w urzędzie pracy wnioski na staże, prace interwencyjne, szkolenia umożliwiające zatrudnienie na konkretnych stanowiskach osób po 50 roku życia i oraz kandydatów z grupy długotrwale bezrobotnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *