Sukcesy niezwykłych humanistów z ?Chreptowicza?

Dwaj uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza, Miłosz Żak i Marek Dzik osiągnęli sukces w XVIII Ogólnopolskim Konkursie na  Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach.
Mimo że Marek i Miłosz są uczniami klas o profilu nauk ścisłych, to w konkursie polonistycznym zdobyli wielkie uznanie jury. Prace tych niezwykłych  humanistów przyniosły splendor w postaci pierwszego miejsca i wyróżnienia I stopnia.
Spośród 424 nadesłanych na konkurs prac jury przyznało Markowi pierwsze miejsce w kategorii tematu „Nie można być wielkim człowiekiem tanim kosztem”. Słowa Honore de Balzaca uczyń mottem swojej wypowiedzi o istocie człowieczeństwa i drodze ludzi do człowieczeństwa, zaś Miłoszowi wyróżnienie I stopnia w kategorii tematu „Które współczesne utwory poetyckie zachęciły cię, wzruszyły, uwiodły swoim pięknem? Uzasadnij swój wybór”. Miłosz osobiście odebrał dyplom i nagrody podczas uroczystej gali w Pałacu Młodzieży Katowicach.
– Miłosz, będąc uczniem klasy pierwszej, wybrał poezję Mirona Białoszewskiego, którego twórczość jest omawiana w klasie maturalnej ? mówi Dariusz synowiec, nauczyciel języka polskiego w LO nr II. -Zważywszy na fakt specyficznej , osobliwej i intelektualnej poezji Białoszewskiego, reprezentującej nurt lingwistyczny, Miłosz podjął się trudnego zadania. Musiał bowiem dopatrzeć się w jego liryce niepowtarzalnego piękna.
– Piękno poezji Białoszewskiego ukazałem poprzez dogłębną analizę językową, symboliczną czy  semantyczną wybranych wierszy ? mówi Miłosz Żak.- Specjalnie sięgnąłem po twórczość  poety kontrowersyjnego, bardzo odrzuconego i bardzo bagatelizowanego, uznanego jako ?poetę rupieci?, poetę bez sensu. Wydaje mi się, że  moja praca to był sposób, aby tego twórcę ?ożywić?, aby go  zgloryfikować, i żeby tak naprawdę przywrócić to, co mu zabrano albo żeby obudzić w ludziach jakikolwiek głód czy jakąkolwiek wrażliwość na to, co chce on sobą przekazać, a co jest bagatelizowane w szkolnych podręcznikach. Poezja Białoszewskiego jest głęboko niezrozumiana… A przecież jego twórczość to chleb dla naszego wnętrza, dla naszego poczucia piękna. To poezja metafizyczna, to poezja filozoficzna, to poezja piękna.
Z kolei Marek Dzik, zdobywca pierwszego miejsca w swej kategorii tematycznej,  do przedstawienia  pracy sięgnął po prozę oraz film.
–  By ukazać drogę  ludzi do wielkości i istotę  ich człowieczeństwa, odwołałem się m. in.do antyutopii  Orwella, biblijnej Księgi Hioba i filmu ?Przełęcz ocalonych?. Przywołani w pracy bohaterowie zasługują w sposób szczególny na uznanie, a  każdy z nich piękne świadectwo swojego człowieczeństwa dał  w inny sposób, inną drogą.
Marek wykazał w swej pracy dużą dojrzałość językową i refleksyjną. Jego nauczycielka języka polskiego, Urszula Heba tak mówi o podopiecznym:
– Marek jest uczniem niezwykle oczytanym, otwartym  i o bardzo szerokich zainteresowaniach humanistycznych.
Jak twierdzi sam uczeń, Konkurs na Pracę z Literatury potraktował  jako nowe wyzwanie i jako zupełną nowość. Bardzo chciał takie wyzwanie podjąć i, jak się okazało, zrobił to doskonale.  Z kolei dla Miłosza udział w humanistycznym konkursie  zwieńczonym sukcesem to nie debiut, lecz kolejna  ?uczta dla duszy? nagradzanego już wcześniej humanisty, kolejne spotkanie z pięknem literatury, której  wielbicielem jest od 5 roku życia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *