Kunów ze studium zagospodarowania

Na ten dokument samorząd i mieszkańcy czekali od wielu lat.
Brak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał stworzenie planu zagospodarowania, a co za tym idzie – planowania inwestycji. To ważny z punktu strategicznego dla gminy dokument.
Problemy z biurem projektowym, które podjęło się zadania w poprzednich kadencjach, spowodowały opóźnienie w powstaniu dokumentu. Prace ruszyły od nowa w listopadzie 2016 r. Jak mówi burmistrz Lech Łodej, dokumentacja została przekazana do zaopiniowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, która wydała pozytywną opinię w grudniu 2017 r. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W grudniu 2017 r. podjęto też stosowne uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka.
Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2018 -2020.
Opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zajmowała się firma wyłoniona zgodnie z zapytaniem  ofertowym. Zadanie wyceniono na kwotę 114.500,00 zł z okresem wykonania od 18 do 21 miesięcy. Rozpoczęcie prac zaplanowano w lipcu br., a zakończenie w końcu marca 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *