Nadinspektor PIP wyjaśnia. Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie choroby

-Przed tygodniem powróciły moje dolegliwości zdrowotne, które dokuczają mi od dłuższego czasu ?mówi czytelnik. Jednak zamiast zgłosić się najpierw do lekarza, poszedłem do pracy, aby przed odejściem na chorobowe nie pozostawić zaległości. Po wizycie w przychodni wróciłem do firmy, gdzie czekała mnie przykra niespodzianka. Wręczono mi wypowiedzenie umowy o pracę. Czy było to zgodne z przepisami? Czy powinienem odwołać się do Sądu Pracy?
-Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika z powodu choroby, urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 Kodeksu pracy) – wyjaśnia Barbara Kaszycka, nadinspektor pracy OIP O/Kielce. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są w szczególności: zdarzenia powodujące niezdolność pracownika do pracy (choroba, macierzyństwo) oraz zdarzenia zrównane z tą niezdolnością (odosobnienie z powodu choroby zakaźnej); zdarzenia powodujące konieczność sprawowania przez pracownika opieki: nad dzieckiem do lat 8 (np. zamknięcie żłobka lub przedszkola), nad członkiem rodziny pracownika bez względu na wiek (choroba wymagająca osobistego zajmowania się chorym).
W praktyce zdarzało się, że pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia w czasie pracy zgłaszał się do lekarza i na ten dzień (i następne) przedstawiał szefowi zwolnienie lekarskie. Początkowo orzecznictwo stało na stanowisku, że takie wypowiedzenie za sprzeczne z art. 41 Kodeksu pracy. Jednak uchwała pełnego składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 1993 r., I PZP 68/92, OSNCP 1993, nr 9, poz. 140, przedstawiła przeciwne stanowisko. Według niej ?wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 K.p?, co oznacza że można mu wypowiedzieć umowę.
Jeżeli mimo choroby pracownik stawia się do pracy i ją wykonuje, można mu skutecznie złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Ochrona przed wypowiedzeniem dotyczy tylko nieobecnego pracownika. Jeżeli mimo choroby pracownik stawia się do pracy i ją wykonuje, można mu złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. W razie łamania wymienionego przepisu pracownik może zgodnie z pouczeniem na wypowiedzeniu wystąpić do sądu pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *