Starożytnie w Nietulisku (zdjęcia)

Miniony weekend upłynął w naszym regionie pod znakiem Inauguracji Żelaznej Kolebki w Nietulisku. To pomysł Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg i Gminy Kunów. Projekt ?Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery? zakładał w formie piknikowej pokazu uzyskiwania żelaza w realiach okresu wpływów rzymskich, czyli I-IV wieku n.e. Uczestnicy pikniku w scenografii zrekonstruowanych narzędzi, ozdób, strojów i broni z początków naszej ery mogli obejrzeć prezentację starożytnego hutnictwa połączonego z pokazami innych dziedzin wytwórczości tego czasu, m.in. kowalstwa, złotnictwa, brązownictwa, garncarstwa, obróbki poroża, tkactwa, plecionkarstwa i smolarstwa.
Odbyły się również happeningi, dotyczące relacji pomiędzy światem barbarzyńskim, a strefą rzymskich prowincji. W ramach pokazów autorzy sięgnęli także do czasów dominacji celtyckiej w Europie w IV-I wiekach p.n.e. i okresu intensywnej produkcji żelaza w Górach Świętokrzyskich w IV-V w. n.e. Wszyscy w drodze na wioskę wystawienniczą poznać mogli urokliwe ruiny dawnej walcowni.

Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć rekonstrukcję takich starożytnych metod hutnictwa żelaza, jak piec dymarski z bocznym spustem żużla, piec typu Kunów z kanałem kot linkowym i piec typu kotlinka świętokrzyska. Procesy hutnicze zakończyły się rozbiórką pieca, wydobyciem łupki żelaznej i jej wstępnym obkuciem – scaleniem. Odbyły się również pokazy rekonstrukcji starożytnych metod kowalskich, w tym pracy kowala z użyciem żelaza dymarskiego, uzyskiwania miedzi z rudy malachitowej, odlewnictwa metali kolorowych. Na stoiskach mogliśmy oglądać biżuterię antyczną. Niezwykle ciekawe były prezentacje wytwarzania paciorków szklanych, piśmiennictwa antycznego, wybijania kopii monet, uzbrojenia i przedmiotów codziennego użytku znanych z terenu Barbaricum i prowincji rzymskich. Dla uczestników pikniku odbyły się również pokazy wytwarzania łuków i strzał metodami znanymi w starożytności. Nic dziwnego, że zainteresowaniem odwiedzających Nietulisko cieszył się tor łuczniczy i rzutów oszczepem. Zaprezentowano tkactwo, farbiarstwo i filcownictwo, a także obróbkę bursztynu i warsztaty garncarskie wraz z wypałem naczyń w zagłębionym ognisku. Wszyscy mogli się przekonać o zróżnicowaniu strojów o i uzbrojenia ludów zamieszkujących Europę Środkową w starożytności.
Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, prawdziwych mężczyzn najbardziej interesowały symulacje starć zbrojnych pomiędzy przedstawicielami plemion barbarzyńskich i żołnierzami rzymskimi, a także pokazy targu niewolników i walk gladiatorów. Kobiety cieszyły oko pokazem mody antycznej, w tym prezentacji stroju i uzbrojenia Rzymian, plemion celtyckich, dackich i germańskich.
Piknikowi towarzyszyły także happeningi i inscenizacje. Jeden z nich ?In dubio pro reo? rekonstruował rzymski proces cywilny, a drugi ?Przemoc i rytuał na ziemiach polskich w pierwszych wiekach naszej ery? ofiary ludzkie w Barbaricum. Niezwykle interesujący był Bursztynowy Fireshow, czyli pokaz ogniowy z użyciem pyłu bursztynowego. Co najważniejsze, podczas pikniku cały czas można było z przewodnikiem zwiedzać ?antyczną? część Żelaznej Kolebki.

Pierwsza edycja ?Żelaznej Kolebki w Nietulisku została zrealizowana przy udziale reprezentujących grupy rekonstrukcyjne, stowarzyszenia i instytucje: Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów, Stowarzyszenie Terra Celtica, Legio XIIII GMV (Stowarzyszenie ProAntica), Drużyna Wojów Wiślańskich KRAK, Księstwo Draconii, Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej Harjis, Fundacja Terra Operta, Legio XXI Rapax, Stowarzyszenie Hellas et Roma, Familia Gladiatoria Tavrvs, Stowarzyszenie Terra Ferrata, Konińska Grupa Rekonstrukcyjna Sol Invictus, Stowarzyszenie Omnis Barbaria, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Stowarzyszenie Vicus Ultimus, Lougii Carrodunum, Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W spotkaniu w Nietulisku brały również udział indywidualne osoby i projekty: Mumin ? Łucznictwo Historyczne, Manufaktura Zielonych, Mennica Mazowiecka, Artur Bokła, Pracownia Eryk Popkiewicz, Fenrir, Anna Maria Bielecka – Foto Elve.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *