Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 ? ?Niepodległa dla wszystkich?

W minioną sobotę odbyła się sesja z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 200- lecia Diecezji Sandomierskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem: ?Niepodległa dla wszystkich?.
Przewodni temat sesji, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno ? Krajoznawcze, Komisję Historii i Tradycji Oddziału im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, to: ?W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi?.
Sesję otworzył prezes ostrowieckiego oddziału PTTK im. M. Radwana Tadeusz Krawętkowski, który zaznaczył rolę duchownych w historii naszego kraju, ale też naszego miasta. Ich praca wpisała się w życie Ostrowca Świętokrzyskiego. Byli duszpasterzami, budowniczymi kościołów, opiekunami parafii. Organizowali i przewodniczyli życiu religijnemu. Jednak, jak mówili prelegenci, posługa duchownych, nie ograniczała się jedynie do przekazywania prawd wiary. Duchowni przez lata byli urzędnikami, prowadzili akta stanu cywilnego, ogłaszali z ambony akty władzy państwowej. Aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym miasta. Zakładali i prowadzili organizacje i towarzystwa o charakterze wyznaniowym, oświatowym, filantropijnym i kulturalnym. Współorganizowali instytucje spółdzielcze.
Księża działali też na niwie oświaty. Kolebką edukacji były szkółki parafialne, funkcjonujące przy kościołach. Na przestrzeni lat duchowni brali udział w zakładaniu, organizowaniu i rozwijaniu szkolnictwa publicznego i prywatnego wszystkich szczebli.
Byli nauczycielami, wychowawcami dzieci i młodzieży. Stworzyli podstawy szpitalnictwa i opieki społecznej, organizując pierwsze szpitale, przytułki dla ubogich, sierocińce, ochronki. Zajmowali się także działalnością charytatywną, wprowadzali nowinki techniczne i agrokulturę, przy ich udziale rodziła się i rozwijała kultura polska.
Sesja został podzielona na panele tematyczne z różnych okresów dziejowych. O ostrowieckich księżach z okresu staropolskiego mówiła Agnieszka Barańska. W tematykę walki o wolność w czasach rozbiorów i niewoli narodowej, wprowadził słuchaczy Waldemar Brociek. O roli księży w budowaniu wolności w okresie międzywojennym mówiła Monika Bryła ?Mazurkiewicz. Natomiast posługę ostrowieckich księży w czasach systemów totalitarnych zaprezentował dr Paweł Gotowiecki.
W sesji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, zarówno duchownych, jak i świeckich. Niewątpliwie księża odgrywali szczególną rolę w trudnych okresach naszych dziejów: w czasach zaborów i niewoli narodowej, w niełatwym okresie odbudowy państwowości w okresie międzywojennym i potem w czasach okupacji niemieckiej i komunizmu. W polskim społeczeństwie kształtowali świadomość narodową, krzewili ideę polskości, budowali tożsamość poprzez budzenie postaw patriotycznych. Stąd też warto pamiętać o takich duchownych, jak ks. Wacław Wodecki, ks. Tadeusz Szubstarski czy ks. Kazimierz Pelc, którzy swoją działalnością zapisali karty historii miasta.
Sesja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa była zadaniem finansowanym z budżetu miasta, za co organizatorzy złożyli podziękowania prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu, które podczas spotkania odebrał radny Mariusz Łata.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *