Ślubowanie w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza (zdjęcia)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w LO Nr II tradycyjnie przebiegało w uroczystym tonie. W obecności rodziców, grona pedagogicznego oraz przybyłych gości 125 uczniów wypowiedziało słowa przysięgi. Tekst roty intonowała stojąca przed sztandarem Karolina Drożdżal, która została przyjęta do szkoły z największą ilością punktów. Po obu stronach sztandaru przysięgę składali uczniowie z najwyższą punktacją w swoich klasach: Izabela Niewadzi, Szymon Życiński, Stanisław Jedynak i Olga Surowiec.

Wstępująca do braci szkolnej młodzież powitana została ciepłymi słowami dyrektora szkoły Sławomira Miszczuka oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Katarzyny Pacholczak, Julii Łaty i Filipa Płatka. W przemówieniach, obok życzeń spełniania marzeń, planów i realizacji wszystkich dążeń , znalazły się zapewnienia, że w ?Chreptowiczu? ? w ?szkole z duszą? zawsze można liczyć na życzliwość, zrozumienie i wsparcie.

Dyrektor szkoły, podkreślając wysoką pozycję LO Nr II w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych i maturalnych raportach, pogratulował młodzieży wyboru tego właśnie liceum ? liceum imienia Joachima Chreptowicza, które wyróżnia się wśród placówek oświatowych w Polsce, a w województwie świętokrzyskim zajmuje najwyższą lokatę – 1 miejsce.

Z kolei ślubujący na sztandar szkoły uczniowie nowego rocznika wyrazili dumę, iż to oni będą kontynuować chlubne tradycje szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *