Włodzimierz Szczałuba nadal dyrektorem muzuem

W dniu 24 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach unieważnił uchwałę Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o odwołaniu Włodzimierza Szczałuby ze stanowiska dyrektora Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny.
Włodzimierz Szczałuba był dyrektorem Muzeum Historyczno ?Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim od 2011 r. To on przygotował wniosek o wpisanie Rezerwatu Krzemionki na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wniosek ten został złożony w styczniu 2018 r. W maju 2018 r. Zarząd Powiatu odwołał go z tego stanowiska, zarzucając mu m.in. przyjmowanie w depozyt zabytków bez stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ich nieprawidłowe ewidencjonowanie oraz nieprawidłowości przy prowadzonej inwestycji.
Włodzimierz Szczałuba zaskarżył uchwałę Zarządu Powiatu do WSA w Kielcach. Sąd ten w całości uchylił uchwałę Zarządu Powiatu. Jednocześnie dyrektor W. Szczałuba złożył pozew w Sądzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawa ta została ? na jego wniosek ? zawieszona do czasu prawomocnego rozpatrzenia sprawy przez WSA w Kielcach.
-Zaskarżyłem uchwałę Zarządu Powiatu, gdyż jestem przekonany, że za moim odwołaniem nie stały względy merytoryczne ? mówi dyrektor Włodzimierz Szczałuba.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *